General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR)

Protectia datelor in sistemul de curierat DPD Romania

Dynamic Parcel Distribution S.A (cunoscut ca DPD Romania) face parte din grupul international DPD Group, a doua retea de distributie ca marime din Europa. Compania are sediul:

DPD Dynamic Parcel Distribution S.A. -Str. Buiacului, Nr. 2, Corp A (A1 si A2), 077135, Mogosoaia, Ilfov, România, www.dpd.ro, Tel:031.824.90.90.

In calitate de furnizor de servicii de curierat, DPD Romania, a introdus si pastreaza cele mai inalte standarde profesionale, legale si etice.

DPD Romania procesează următoarele date ale persoanelor vizate: expeditorii de colete, expedierile, inclusiv detaliile conținutului și informațiile de livrare, destinatarii coletelor, subcontractanții de transport, șoferii și useri înregistrați ai serviciilor DPD Romania (in aplicații / sau pe site).

Pe lângă informațiile privind adresele, datele de comunicare și numele persoanelor de contact, acestea includ, de asemenea, informații legale și de facturare relevante pentru expedierile individuale, de ex. clauzele de mărfuri periculoase, informațiile vamale, informațiile privind transferul expedierii, sumele colectate la livrare, informațiile privind urmărirea transportului (statutul și locația actuală a expedițiilor), precum și informații suplimentare privind livrarea expedițiilor furnizate de expeditor sau destinatar. Conținutul trimiterilor devine cunoscut doar în cazul cerințelor vamale sau dacă este necesar să se deschidă coletul în absența informațiilor externe necesare pentru identificarea destinatarului în conformitate cu Legea privind serviciile poștale. Perioada de păstrare a acestor date se bazează în primul rând pe diverse cerințe juridice și organizaționale.

Datele sunt prelucrate în principal în cadrul UE, cu excepția cazului în care o expeditie este destinata unei țări Non -UE.

DPD Romania utilizează și procesează datele personale numai în cadrul companiilor implicate. Nu are loc transferul datelor prin vânzare, închiriere sau schimb. Dacă DPD Romania transmite datele furnizorilor externi de servicii pentru executarea unui serviciu, aceștia sunt obligați să respecte prevederile GDPR UE (articolul 28) sau alte prevederi legale privind confidențialitatea. DPD Romania nu transmite datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care transferul duce la îndeplinirea scopului contractului (subcontractori si curieri care acționează în numele DPD Romania), persoanele în cauză și-au dat acordul (de exemplu cei care utilizeaza apliatii DPD Romania,MyDPD, Webservice, Extensii E-commerce) sau există o obligație legală de a transmite date (de exemplu, pentru declarații vamale sau informații privind mărfurile periculoase).

DPD Romania ia măsurile de precauție tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate de DPD. Datele sunt protejate cu atenție împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului sau dezvăluirii neautorizate. Personalul și partenerii DPD Romania sunt obligați să mențină secretul serviciului de curierat si confidențialitatea datelor cu caracter personal și sunt instruiți cu privire la modul de tratare a datelor. Securitatea sistemelor informatice utilizate este monitorizată în mod regulat. . Responsabilul cu protectia datelor DPD Romania, [email protected], este persoana de contact privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 15 GDPR, cerute în conformitate cu art. 16, 17, 18, 20, 21 GDPR și alte preocupări sau plângeri legate de protecția datelor.