Etica este un element cheie al strategiei durabile a GeoPost și este o parte integrată din ADN-ul nostru. În cadrul GeoPost, credem cu tărie că respectarea oamenilor și a mediului, desfășurarea activității noastre cu integritate și protejarea resurselor noastre sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a afacerii noastre pe termen scurt și lung.

Ce ne definește la GeoPost?

1. Conformitatea cu legile și reglementările

Respectăm și ne conformăm tuturor legilor și reglementărilor aplicabile emise de institutiile nationale si internationale. Așteptăm același angajament din partea partenerilor si colaboratorilor noștri de lucru. Pe lângă respectarea diferitelor standarde etice stabilite în acest Cod de conduită, ne angajăm să respectăm toate reglementările în vigoare în teritoriile în care ne desfășurăm activitatea, în special cele care se aplică activității noastre, cum ar fi normele de transport sau cerințele vamale.

2. În slujba clienților noștri

Oferim metode dovedite și o capacitate de reacție excelentă pentru a sprijini dezvoltarea clienților noștri. Relațiile de lucru strânse dezvoltate de echipele noastre permit o mai mare flexibilitate și receptivitate, care sunt aspecte esențiale pentru satisfacția clienților noștri.

3. Respectul pentru drepturile omului

Orice ființă umană are drepturi generale, inalienabile și indivizibile, fără nici un fel de distincție, indiferent de locul unde se află, sexul, religia, naționalitatea, originea etnică sau orice alt statut.

4. Lucrul împreună

La GeoPost, prețuim munca în echipă și o încurajăm prin toate mijloacele adecvate. Ca atare, toate principiile descrise în acest Cod de conduită ar trebui să guverneze relațiile dintre membrii echipei noastre, la fel cum ar trebui să ghideze modul în care ne desfășurăm activitatea. Ne așteptăm ca angajații și partenerii noștri de lucru să se trateze reciproc cu respectul și considerația pe care le merită.

Descarcă Codul de Conduită DPD România