Your delivery experts

Potvrda o podrijetlu robe. Za robu iz EU.

EUR 1 obrazac o podrijetlu robe jest preferencijalni dokument za robu koja je proizvedena u EU. Pravo na preferenciju može biti važno prilikom izračuna uvozne carine koju je primatelj robe dužan platiti. EUR1 ispunjava pošiljatelj prema važećim standardima, a ovjerava izlazna carina.

Potvrda o podrijetlu robe je važeća samo za robu unutar European Economic Area (EEA) i slijedećih zemalja: Egipat, Alžir, Izrael, Jordan, države Ex- Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Hrvatska, Makedonija), Libanon, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis, Norveška, Island, Lihtenštajn, Švicarska, Južna Afrika, Čile, Meksiko, Albanija, Andora, afričke države, Karibi i Pacifička zona i prekomorski teritoriji.

Naš online vodič pokazat će vam kako ispravno popuniti EUR 1 obrazac.