Kako vam možemo pomoći?

Ovdje možete pronaći korisne informacije i alate koji se odnose na otpremu paketa. Prikupili smo sve bitne informacije o slanju paketa unutar države i izvan nje. Nudimo i multimedijske upute za uporabu naših proizvoda i usluga, kao i pregled svih dostupnih sučelja za razne trgovine i dostavne sustave.

Filter
Filter
  • Primanje - primanje / preusmjeravanje paketa
Clear filters

Ako to bude potrebno, mogu li izmijeniti dostavu?

Čemu služi potvrda o narudžbi?

Gdje je moj paket?

Kada će mi paket biti isporučen?

Kada DPD upotrebljava kalendarske dane, a kada radne dane? U čemu je razlika?

Savjeti i trikovi

Savjeti i trikovi

DPD aplikacija
Instalacija i upotreba naše aplikacije nevjerojatno je jednostavna.

Savjeti za pakiranje i materijali za otpremu
Priprema paketa za slanje nije nuklearna fizika. Međutim, potrebno je obratiti pozornost na nekoliko pojedinosti kako bi dostava paketa tekla što glađe.

Filter
Filter
  • Versenden - Maße und Gewichte
Clear filters

Kako mogu izračunati veličinu paketa?

Koja je najveća dopuštena duljina?

Koja je najveća težina paketa?

Kolika je dopuštena težina paketa?

Što ako ne znam težinu i dimenzije paketa?

Savjeti i trikovi

Savjeti i trikovi

DPD aplikacija
Jednostavna instalacija i upotreba aplikacije.

Express usluga
Ponekad je brza dostava od ključne važnosti. Odaberite našu Express uslugu – za slanje paketa unutar države i izvan nje.

Savjeti za pakiranje i materijali za otpremu
Priprema paketa za slanje nije nuklearna fizika, ali potrebno je obratiti pozornost na nekoliko pojedinosti kako bi dostava paketa protekla što glađe.

Kalkulator za izračun opsega i volumetričke težine

Uobičajeni kalkulator opsega
Kalkulator Pickup lokacije

Da biste izračunali kombinirane dimenzije i volumetričku težinu svog paketa, ispunite sljedeća tri polja:

visina
širina
duljina

Kombinirane dimenzije vašeg paketa su:

cm

Volumetrička težina paketa:

KG

NAPOMENA:Ovo je izračunana vrijednost i nije izmjerena kalibriranom vagom – vidi napomenu u prvom odlomku.

Zatraži ponudu

Filter
Filter
  • Pickup Paketshop - Allgemeines und Service
Clear filters

Gdje mogu pronaći najbližu Pickup lokaciju?

Gdje mogu provjeriti radno vrijeme Pickup lokacije?

Kako mogu prijaviti žalbu?

Postoje li iznimke za slanje ili primanje paketa na Pickup lokaciji?

Radno vrijeme Pickup lokacije ne odgovara informacijama u tražilici Pickup lokacija ili se Pickup lokacija ne pridržava navedenog radnog vremena.

Filter
Filter
  • Unternehmen - Karriere
Clear filters

Kako se mogu prijaviti za posao u DPD-u?

Koje je dokumente potrebno priložiti uz prijavu?

Komu se mogu obratiti ako imam pitanje o prijavi/oglasu za radno mjesto?

Na kojim lokacijama DPD nudi stručno osposobljavanje?

Nisam pronašao/pronašla posao koji mi odgovara, mogu li poslati otvorenu molbu za posao?

Filter
Filter
  • myDPD - Allgemeines und Service
Clear filters

Ako odaberem \„Spremi lozinku \“, hoće li tada moja stara lozinka postati nevažeća?

Gdje mogu promijeniti lozinku?

Gdje mogu pronaći kod za otključavanje?

Kako mogu izbrisati svoj račun kao privatni klijent?

Kako mogu kao poslovni korisnik urediti neispravne adrese?

Svakodnevno ulažemo pažnju i trud u prijevozu vaših paketa. Svaki klijent i svaki paket su nam jednako važni. Međutim, tko radi taj i griješi pa tako u izvanrednim situacijama ponekad može doći do oštećenja paketa. Kako biste bili sigurni da će vaš paket stići na svoje odredište neoštećen nužno je osigurati adekvatnu unutarnju i vanjsku ambalažu. Korisne detalje i upute o pakiranju možete pronaći na stranici Savjeti za pakiranje.

Što učiniti ako je paket oštećen?

U slučaju oštećenja ili nepotpunog sadržaja paketa, primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za primanje pošiljke dužna je dostaviti Pružatelju usluge žalbu odmah po isporuci paketa ili do kraja radnog dana. Potpisom potvrde o primitku primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za preuzimanje pošiljke potvrđuje da je paket isporučen neoštećen i potpun.

U slučaju gubitka ili potpunog oštećenja paketa, Pružatelj usluga plaća stvarnu vrijednost pošiljke, a najviše do iznosa od 520,00 EUR.

- Plaća se stvarna vrijednost paketa do iznosa od 520,00 EUR.
- U slučaju da vrijednost paketa prelazi 520,00 EUR, preporučujemo uzimanje dodatnog
osiguranja.
- Ako je paket oštećen, a nije osiguran, DPD Hrvatska d.o.o. pokriva osiguranje za vrijednost
paketa u iznosu do 520,00 EUR, što je iznos osnovnog osiguranja uključenog u cijenu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Nakon što je Pružatelj usluge prijavio nepravilnost i osiguravatelj pregledao oštećeni paket, djelatnik DPD-a obavijestit će oštećenog Korisnika usluge da mora predati sljedeće dokumente:

- Zapisnik o reklamaciji,
- fakturu klijenta (komercijalnu fakturu) ili fakturu dobavljača (vjerodostojan dokument
kojim se potvrđuje kupovna vrijednost poslanog predmeta),
- fakturu Pružatelja usluge na temelju koje se može utvrditi stvarna vrijednost sadržaja
oštećenog ili nepotpunog paketa.

Ako Pružatelj usluge ne dostavi vjerodostojne informacije o kupovnoj vrijednosti robe, dužan je kupcu dostaviti koji račun je izdao. U tom će slučaju Pružatelj usluge platiti iznos u iznosu izračunanom tako da se oduzme 20 % iznosa te komercijalne fakture (fakture izdane klijentu), uključujući i bilo koji popust kupcu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Što učiniti ako je paket oštećen?

U slučaju oštećenja ili nepotpunog sadržaja paketa, primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za primanje pošiljke dužna je dostaviti Pružatelju usluge žalbu odmah po isporuci paketa ili do kraja radnog dana. Potpisom potvrde o primitku primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za preuzimanje pošiljke potvrđuje da je paket isporučen neoštećen i potpun.

U slučaju gubitka ili potpunog oštećenja paketa, Pružatelj usluga plaća stvarnu vrijednost pošiljke, a najviše do iznosa od 520,00 EUR.

- Plaća se stvarna vrijednost paketa do iznosa od 520,00 EUR.
- U slučaju da vrijednost paketa prelazi 520,00 EUR, preporučujemo uzimanje dodatnog
osiguranja.
- Ako je paket oštećen, a nije osiguran, DPD Hrvatska d.o.o. pokriva osiguranje za vrijednost
paketa u iznosu do 520,00 EUR, što je iznos osnovnog osiguranja uključenog u cijenu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Nakon što je Pružatelj usluge prijavio nepravilnost i osiguravatelj pregledao oštećeni paket, djelatnik DPD-a obavijestit će oštećenog Korisnika usluge da mora predati sljedeće dokumente:

- Zapisnik o reklamaciji,
- fakturu klijenta (komercijalnu fakturu) ili fakturu dobavljača (vjerodostojan dokument
kojim se potvrđuje kupovna vrijednost poslanog predmeta),
- fakturu Pružatelja usluge na temelju koje se može utvrditi stvarna vrijednost sadržaja
oštećenog ili nepotpunog paketa.

Ako Pružatelj usluge ne dostavi vjerodostojne informacije o kupovnoj vrijednosti robe, dužan je kupcu dostaviti koji račun je izdao. U tom će slučaju Pružatelj usluge platiti iznos u iznosu izračunanom tako da se oduzme 20 % iznosa te komercijalne fakture (fakture izdane klijentu), uključujući i bilo koji popust kupcu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Niste pronašli odgovor? Obratite nam se!