Zaštita privatnosti @DPD

Datenschutz bei DPD Datenschutz bei DPD

Zaštita privatnosti @DPD

Uvod

DPD Croatia d.o.o., Slatinska 7, 10 360 Zagreb – Sesvete, OIB: 87109117191 (dalje u tekstu: DPD), putem ove politike privatnosti želi pružiti svim ispitanicima jasne informacije o obradi osobnih podataka koju provodi, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i ostalom relevantnom legislativom iz područja privatnosti i zaštite osobnih podataka.

DPD je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurao visok stupanj zaštite osobnih podataka.

Obradu osobnih podataka DPD provodi isključivu na temelju mogućih pravnih osnova utvrđenih člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, što uključuje i:

 • Privolu;

 • Nužnost obrade zbog izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

 • Nužnost obrade radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

 • Nužnost obrade za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i privatnost možete nam se obratiti putem kontaktnog obrasca ili putem adrese elektroničke pošte [email protected].

Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem adrese elektroničke pošte [email protected] .

U slučaju nezadovoljstva glede postupanja s vašim osobnim podacima možete podnijeti formalnu pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka - Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, https://azop.hr/, [email protected]

Prava ispitanika

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka pripadaju vam određena prava u vezi zaštite vlastitih osobnih podataka, a koja podrobnije navodimo u nastavku.

Vaša prava koja vam pripadaju na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (članci 15  do 22) možete također ostvariti korištenjem kontaktnog obrasca ili putem adrese elektroničke pošte [email protected] .

 

Pravo na pristup

Vaše je pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju dobiti i informacije:

 • u koju svrhu se ti podaci obrađuju,

 • o kojim je točno podacima riječ,

 • o trećim stranama kojima ti podaci mogu biti otkriveni,

 • koliko će se podaci čuvati,

 • ako se podaci ne prikupljaju od vas o svakoj dostupnoj informaciji o izvoru iz kojeg se prikupljaju,

 • o postojanju automatiziranog donošenja odluka,

 • o daljnjim pravima koja vam pripadaju (traženje ispravka, brisanja osobnih podataka ili ograničavanja obrade osobnih podataka ili prava na prigovor na takvu obradu).

Pravo na ispravak

Imate pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas, Također, imate pravo i dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo tražiti od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice:

 • ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,

 • ako povučete privolu na temelju koje se obrada temelji,

 • ako uložite prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili uložite prigovor na obradu osobnih podataka glede obrade u vezi izravnog marketinga,

 • ako su osobni podaci su nezakonito obrađeni,

Voditelj obrade može u određenim slučajevima odbiti vaš zahtjev za brisanjem, ako je to nužno zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštivanja pravne obveze, ostvarivanja pravnih zahtjeva i drugih slučajeva predviđenih pozitivnim pravnim propisima.

Pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade možete zatražiti ako:

 • osporavate točnost osobnih podataka (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka),

 • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju te tražite ograničenje,

 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi ako ispitanik tražite zbog ostvarenja pravnih zahtjeva,

 • prilikom ulaganja prigovora na obradu osobnih podataka (do trenutka potvrde nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika).

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja.

Pravo na prigovor

Imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se provodi na temelju legitimnog interesa ili izvršavanja zadaće od javnog interesa.

 

Pojedini oblici obrade osobnih podataka

Usluga paketne dostave

ČIJE PODATKE OBRAĐUJEMO?Pošiljatelj paketaPrimatelj paketa
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?Naziv pravne osobe, adresa za slanje računa, kontakt osobeIme, prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj
OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Izravno od pošiljatelja ili od poslovnih partneraOd pošiljatelja, prodajnih partnera ili izravno od primatelja
PRAVNA OSNOVAObrada osobnih podataka potrebna je za izvršenje ugovora vezanog uz pružanje usluge paketne dostave.
DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Vaše podatke uglavnom šaljemo u naša distributivna skladišta, koja su odgovorna za preuzimanje vaših pošiljaka, te lokalnim partnerima (podvozarima) i kuririma koji su uključeni u proces dostave paketa. Pickup lokacijama Ako dođe do oštećenje paketa, tada također šaljemo vaše podatke našem osiguravajućem društvu. Podaci o pošiljci ili pojedinosti o sadržaju pošiljaka bit će proslijeđeni ili dostupni trećim stranama u izuzetnim okolnostima. Takve treće strane su prije svega nadležna državna tijela.DPD posluje skladu s propisima koji se odnose na pohranu podataka. To obuhvaća prije svega razdoblja pohrane u skladu s poreznim zakonima, npr. podatke vezane uz pakete, planove dostavnih tura i dostavnih lista, izvješća o štetama, reklamacije, fakture i bilance..
Pošiljatelj paketa
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?Naziv pravne osobe, adresa za slanje računa, kontakt osobe
OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Izravno od pošiljatelja ili od poslovnih partnera
PRAVNA OSNOVAObrada osobnih podataka potrebna je za izvršenje ugovora vezanog uz pružanje usluge paketne dostave.
DIJELJENJE PODATAKA
Vaše podatke uglavnom šaljemo u naša distributivna skladišta, koja su odgovorna za preuzimanje vaših pošiljaka, te lokalnim partnerima (podvozarima) i kuririma koji su uključeni u proces dostave paketa. Pickup lokacijama Ako dođe do oštećenje paketa, tada također šaljemo vaše podatke našem osiguravajućem društvu. Podaci o pošiljci ili pojedinosti o sadržaju pošiljaka bit će proslijeđeni ili dostupni trećim stranama u izuzetnim okolnostima. Takve treće strane su prije svega nadležna državna tijela.
Primatelj paketa
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?Ime, prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj
OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Od pošiljatelja, prodajnih partnera ili izravno od primatelja
PRAVNA OSNOVA
DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Vaše podatke uglavnom šaljemo u naša distributivna skladišta, koja su odgovorna za preuzimanje vaših pošiljaka, te lokalnim partnerima (podvozarima) i kuririma koji su uključeni u proces dostave paketa. Pickup lokacijama Ako dođe do oštećenje paketa, tada također šaljemo vaše podatke našem osiguravajućem društvu. Podaci o pošiljci ili pojedinosti o sadržaju pošiljaka bit će proslijeđeni ili dostupni trećim stranama u izuzetnim okolnostima. Takve treće strane su prije svega nadležna državna tijela.DPD posluje skladu s propisima koji se odnose na pohranu podataka. To obuhvaća prije svega razdoblja pohrane u skladu s poreznim zakonima, npr. podatke vezane uz pakete, planove dostavnih tura i dostavnih lista, izvješća o štetama, reklamacije, fakture i bilance..

  myDPD

 

Društvo GeoPost, s registriranim uredom na adresi 26 rue Guynemer 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francuska, matično društvo podružnica DPD, Seur i Chronopost, nadzire „myDPD”.

Tijekom ugovora o pružanju usluga isporuke obrađuju se osobni podaci. GeoPost ovime obavještava korisnike da osobni podaci koji se prikupljaju nisu obavezni za pružanje usluga isporuke, ali ga olakšavaju.

Podatke će koristiti GeoPost, njegovi europski subjekti i/ili sve treće strane uključene u pružanje usluga, osobito:

 • u svrhu pružanja usluga isporuke,

 • u svrhu ponude sličnih proizvoda i usluga, s pomoću bilo kojeg komunikacijskog sredstva, u sklopu prilagodbe poslovnih odnosa,

 • u svrhu mjerenja razine korisničkog zadovoljstva i poboljšanja ponuda i usluga društva GeoPost i njegovih podružnica.

Osobni podaci korisnika čuvaju se najviše tri (3) godine nakon što se korisnik posljednji put poveže s „myDPD”, osim u slučaju korisnikove fizičke adrese, koja se čuva pet (5) godina.

Korisnik će imati pravo na pristupanje i ispravak, davanje prigovora, ograničenje obrade, prenosivost podataka prijenosom svojih podataka gdje je to tehnički izvedivo i brisanje svojih osobnih podataka. Ova se prava mogu iskoristiti slanjem poruke e-pošte na adresu [email protected].   

Za sve probleme povezane s upravljanjem njegovim osobnim podatcima korisnik ima pravo podnijeti prigovor bilo kojem relevantnom nadzornom tijelu.

 

DPD Predict

 

DPD nudi primatelju ili pošiljatelju robe u svojem portfelju proizvoda, i uslugu Predict. Pomoću ove usluge, primatelj robe prima naprednu obavijest o isporuci poslanoj od strane pošiljatelja robe u formi e-maila ili SMS poruke, obavještavajući kada će isporuka stići te mogućnost da primatelj napravi individualne izmjene koje se odnose na dostavu (Follow My Parcel Portal).

U ovu svrhu pošiljatelj prosljeđuje DPD-u potrebne informacije o primatelju robe, kao što su elektronička adresa ili broj mobilnog telefona.

Prijenos podataka provodi se za potrebe legitimnog interesa, kako bi se izbjegle neuspješne isporuke i kako bi se osiguralo što bolje  korisničko iskustvo na način da se predvidi vrijeme i mjesto isporuke te o istome obavijesti dotična stranka (primatelj).

Temelj za obradu podataka između pošiljatelja i primatelja u pravilu je ugovor ili sličan odnos između primatelja i pošiljatelja u skladu s člankom 6. stavka 1. točke b Opće uredbe o zaštiti podataka. Prijenos dodatnih informacija ne ograničava interese dotičnih stranaka  koji bi  zahtijevali zaštitu ili vrijeđali temeljna prava i slobode te stranke. Dotične stranke mogu odbiti obradu ovih podataka. Predviđanje obavijesti nije oglašavanje s ciljem promicanja vlastite prodaje ili, već služi provedbi procesa isporuke za već naručene proizvode.

U slučaju ophođenja s prigovorima ili fakturiranjem, podaci su zabilježeni i spremljeni po individualnoj isporuci u naše arhive isporuka u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na vremenske periode arhiviranja. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, savjetujemo našim pošiljateljima da obavijeste svoje kupce (primatelje) o ovom prijenosu osobnih podataka.

Pošiljatelj je odgovoran za točnost informacija proslijeđenih DPD-u, kao što su adrese elektroničke pošte i telefonski brojevi njegovih kupaca (primatelji robe). Ako je DPD zaprimio naputak od primatelja o daljnjoj zabrani slanja informacija elektroničkom poštom ili SMS-om, DPD je pod obavezom da te instrukcije slijedi i da prekine uslugu prema određenom primatelju.

Kao dio DPD-ove Predict usluge, pošiljatelj također može osigurati u formi baner oglašavanja informacije o sebi, a taj će baner biti vidljiv primateljima. U ovom procesu pošiljatelj sam snosi odgovornost za dopuštenje slanja oglašivačkih banera svojim kupcima (primateljima). DPD se obvezuje prema svojim klijentima (pošiljateljima) da neće slati reklamni sadržaj njihovim kupcima (primateljima).

Primatelji koji žele blokirati svoje elektroničke adrese za uslugu Predict trebaju poslati obavijest o otkazivanju usluge na [email protected], obavezno navodeći svoje ime i prezime, poštansku adresu, kao i elektroničku adresu koju žele blokirati ili koristiti poveznicu za odjavu primljenu u e-mailu vezanom uz uslugu DPD Predict..

Želimo naglasiti da će onemogućavanje primanja informacija putem adrese elektroničke pošte onemogućiti primatelju paketa da primi daljnje informacije od bilo kojeg pošiljatelja. Ukoliko se opcija deaktivacije želi koristiti samo kod primanja pošiljki od određenog pošiljatelja, primatelj je dužan glede toga kontaktirati pošiljatelja te ga obavijestiti da su obavijesti putem e-maila onemogućene.

Sugerirani tekst za instrukcije o potvrdi pristanka primatelja za klijente DPD usluga:

„Tokom procesa slanja pošiljke, proslijedit ćemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaše podatke (ime i prezime, adresu, a ukoliko je potrebno i Vašu adresu elektroničke pošte i/ili broj mobilnog telefona za opciju slanja obavijesti i preusmjeravanja, zajedno s drugim podacima koji se odnose na slanje paketa) našem dostavnom partneru DPD Croatia d.o.o.“

 

 Prijave za posao

PRIJAVE ZA POSAO

ČIJE PODATKE OBRAĐUJEMO?Kandidata za zapošljavanje.
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

Ime i prezime, adresa, elektronička pošta, telefonski broj, datum rođenja, podaci o prethodnom zaposlenju i školovanju te ostali podaci navedeni u životopisu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Od kandidata za zapošljavanje
PRAVNA OSNOVAPrivola ispitanika

DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Tijekom obrade osobnih podataka DPD može koristiti usluge trećih strana, stoga treće strane mogu imati pristup osobnim podacima kandidata. Kada koristi usluge bilo koje treće strane, DPD će osigurati da ta treća strana pruža odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka u skladu s relevantnim pravnim propisima. DPD ne zapošljava vlastite vozače, već samostalni prijevoznici provode preuzimanje i isporuku paketa. Zbog navedenog razloga, prilikom prijave za posao kurira, ispitanik može dati privolu za prosljeđivanje osobnih podataka vezanih uz zapošljavanje zainteresiranim DPD partnerima koji kao prijevoznici provode isporuku paketa.

Zaprimljene otvorene molbe čuvaju se 12 mjeseci od dana podnošenja. Osobni podaci vezani uz prijave na natječaje čuvaju se 40 dana od dana isteka natječaja, ako kandidat nije dao privolu da se prijava koristi i za buduću natječaje. U tom slučaju osobni podaci čuvaju se 12 mjeseci od dana davanja privole.

ČIJE PODATKE OBRAĐUJEMO?Kandidata za zapošljavanje.
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

Ime i prezime, adresa, elektronička pošta, telefonski broj, datum rođenja, podaci o prethodnom zaposlenju i školovanju te ostali podaci navedeni u životopisu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Od kandidata za zapošljavanje
PRAVNA OSNOVAPrivola ispitanika

DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Tijekom obrade osobnih podataka DPD može koristiti usluge trećih strana, stoga treće strane mogu imati pristup osobnim podacima kandidata. Kada koristi usluge bilo koje treće strane, DPD će osigurati da ta treća strana pruža odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka u skladu s relevantnim pravnim propisima. DPD ne zapošljava vlastite vozače, već samostalni prijevoznici provode preuzimanje i isporuku paketa. Zbog navedenog razloga, prilikom prijave za posao kurira, ispitanik može dati privolu za prosljeđivanje osobnih podataka vezanih uz zapošljavanje zainteresiranim DPD partnerima koji kao prijevoznici provode isporuku paketa.

Zaprimljene otvorene molbe čuvaju se 12 mjeseci od dana podnošenja. Osobni podaci vezani uz prijave na natječaje čuvaju se 40 dana od dana isteka natječaja, ako kandidat nije dao privolu da se prijava koristi i za buduću natječaje. U tom slučaju osobni podaci čuvaju se 12 mjeseci od dana davanja privole.

Društvene mreže

 

DPD se također pojavljuje na društvenim mrežama, poput Facebooka, YouTubea i LinkedIna. DPD omogućuje svoju uslugu na tim platformama u skladu s regulativama o zaštiti podataka pojedinog pružatelja servisa te nema direktnu odgovornost za način procesuiranja podataka od strane operatera. Ti se podaci mogu koristiti u interne svrhe ili za izravnu komunikaciju. DPD želi naglasiti kako su takve platforme javno dostupne te sav sadržaj na njima dostupan je svim njihovim korisnicima. DPD neće preko ovih platformi prenijeti informacije o isporuci ili detalje o osobnim podacima na druge javne forume.

 

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju društvene mreže Facebook

Putem ove stranice posjetitelji mogu putem poveznice pristupiti na službenu Facebook stranicu DPD Croatia.

Za sve informacije o obradi osobnih podataka putem Facebook društvene mreže možete se obratit na Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Odredbe o zaštiti podataka društvene mreže Facebook, dostupne su na adresi https://www.facebook.com/about/privacy, i pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka.

 

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju YouTube-a

Putem ove stranice posjetitelji mogu putem poveznice (linka) pristupiti na službeni YouTube kanal DPD Croatia.

Za sve informacije o obradi osobnih podataka putem putem Youtubea možete se obratiti na YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Odredbe o zaštiti podataka portala YouTube dostupne su na adresi  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

 

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju društvene mreže LinkedIn

Putem ove stranice posjetitelji mogu putem poveznice pristupiti na službenu LinkedIn stranicu DPD Croatia.

Za sve informacije o obradi osobnih podataka putem putem LinkedIn-a možete se obratiti na LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države. Za pitanja zaštite privatnosti izvan UNITED STATES odgovorna je LinkedIn Irska, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn pravila o kolačićima dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

 Kontakt forma

Putem ove internetske stranice DPD Croatia omogućuje komunikaciju i putem kontakt forme. Osobni podaci koje je ispitanik upisao putem kontakt forme ne pohranjuju se automatski već se prosljeđuju direktno na adresu elektroničke pošte odgovorne osobe prema vrsti upita.

ČIJE PODATKE OBRAĐUJEMO?Posjetitelji stranice koji ispune kontakt formu.
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?Ime i prezime, adresa elektroničke pošte
OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Od Posjetitelja stranice koji ispune kontakt formu.
PRAVNA OSNOVALegitimni interes

DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Nema prijenosa osobnih podataka trećim stranama.Godinu dana od zaprimanja.
ČIJE PODATKE OBRAĐUJEMO?Posjetitelji stranice koji ispune kontakt formu.
KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?Ime i prezime, adresa elektroničke pošte
OD KOGA SMO PODATKE ZAPRIMILI?Od Posjetitelja stranice koji ispune kontakt formu.
PRAVNA OSNOVALegitimni interes

DIJELJENJE PODATAKA

VRIJEME POHRANE

Nema prijenosa osobnih podataka trećim stranama.Godinu dana od zaprimanja.

Videonadzor

DPD koristi sustav videonadzora kako bi:

 • Pratio pakete prilikom postupka sortiranja i manipulacije u Hubu i Depoima zbog ispravljanja eventualnih pogrešaka u procesu i osiguravanja sigurnog radnog okruženja.

 • Nadzirao nekretnine na kojima se nalazi sjedište društva i Hub, kao i ona na kojima su locirani depoi zbog smanjenja rizika od krađa, provala, nasilja i sličnih događaja, kao i zbog kontrole ulazaka i izlazaka.

DPD temelji ovu obradu osobnih podataka na legitimnom interesu.

Osobni podaci dobiveni putem sustava videonadzora čuvaju se 6 mjeseci.

 

Chatbot

 

Putem internetske stranice dostupan je i chatbot „Gita“ kao način komuniciranja s korisnicima. Podaci uneseni putem chatbota čuvaju se 6 mjeseci nakon čega se automatski brišu. Podaci mogu biti i ranije izbrisani na zahtjev korisnika. Osobni podaci prikupljeni na ovaj način obrađuju se zbog pružanja efikasne korisničke podrške, a na temelju legitimnog interesa.

Uporaba kolačića (cookie policy)

Kako bi ova internetska stranica radila pravilno te u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo pohraniti malenu količinu podataka odnosno pristupiti tim već pohranjenim podacima (tzv. cookies datoteke ili “kolačići”). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće vam biti dostupne.

 

Što je kolačić (HTTP cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići obično pohranjuju vaše postavke za internetsku stranicu poput jezika ili adrese. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Osim jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati suglasnost. Ovi podaci mogu biti pohranjeni jedino ako vi to omogućite – internetske stranice ne mogu dobiti pristup podacima koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića automatski pri zatvaranju internetskog preglednika i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

 

Kako onemogućiti  kolačiće

Isključivanjem kolačića ne dopuštate njihovo pohranjivanje na vlastitom računalu. Postavke  kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u izabranom  internetskom pregledniku.

Za informacije o postavkama kolačića, odaberite internetski preglednik koji koristite.

Ako onemogućite kolačiće, nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

 

Što su privremeni  kolačići (session cookies)?

Privremeni  kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s Vašeg osobnog računala nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju privremene podatke.

 

Što su stalni kolačići (persistent cookies)?

Stalni kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Na primjer, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke “zapamtit” će Vaš unos tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta stranici. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama (ovisno o postavkama).

 

Što su kolačići prve strane (first-party cookies)?

Kolačići prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti stalni ili privremeni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

 

Što su kolačići treće strane (third-party cookies)?

Kolačići treće strane dolaze od reklama trećih internetskih domena (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na internetskoj stranici koju gledate. Pomoću tih kolačića različite internetske domene mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

 

Koristi li www.dpd.com/hr kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi naše internetske stranice omogućile bolje korisničko iskustvo i lakši pregled podataka.

 

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića             

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija možete potražiti na ovim linkovima:

DPD Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „DPD“) se smatra samostalnim voditeljem obrade kada je riječ o obradi osobnih podataka klijenata u vezi s dostavom paketa.

Odluka o statusu voditelja obrade donesena je na razini DPDgroup s ciljem unificiranja i stvaranja zajedničke pozicije za sve članove DPDgroup na koje se primjenjuje Opća uredba o zaštiti podataka, a u skladu s definicijom voditelja obrade u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

DPD utvrđuje koji će se podaci obrađivati prilikom pružanja usluge, na koji način i u koju svrhu. Prikupljanje, organiziranje, obrada i pohrana osobnih podataka obveze su DPD-a.

Prethodno navedeno ne utječe na obvezu druge strane da se prilikom obrade osobnih podataka vodi svim načelima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka te primjenjuje sve relevantne odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i svih drugih pravnih propisa kojima se uređuje pitanje zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Sukladno iznesenom DPD i klijenti DPD-a smatraju se, svaki za sebe, samostalnim voditeljima obrade, sa svim pravima i obvezama koja su na temelju važećih pravnih propisa vezana za taj status. Posljedično, ne postoji pravna obveza sklapanja ugovora o obradi i dijeljenju podataka između DPD-a i pojedinog klijenta s obzirom da je svaki od subjekata samostalno odgovoran za poštivanje obveza koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Za osobne podatke koje je DPD nije dobio direktno od ispitanika, kao što su osobni podaci primatelja paketa, DPD je dužan sukladno članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka pružiti sljedeće informacije:

 

Voditelj obrade i kontakt Službenika za zaštitu podataka

Voditelj obrade je:

DPD Croatia d.o.o.,

Slatinska 7, 10 360 Zagreb – Sesvete,

OIB: 87109117191

Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem adrese elektroničke pošte: [email protected]

 

Svrha obrade, pravna osnova i vrste osobnih podataka

SVRHA OBRADEPRAVNA OSNOVAOSOBNI PODACI
Izvršenje usluge dostave paketaIzvršenje ugovorne obvezeIme, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Informiranje klijenata o statusu paketaLegitimni interesIme, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Dokazivanje dostava paketaLegitimni interesIme, prezime, GPS lokacija primatelja, potpis
Provođenje postupaka vezanih uz proces carinjenja i kontrola postojećih sankcija (embargo)Poštovanje pravnih obveza voditelja obradeIme, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Provođenje aktivnosti vezanih uz direktan marketingPrivolaIme, prezime, adresa elektroničke pošte
Unaprjeđenje usluga i mjerenje zadovoljstva klijenataLegitimni interesIme, prezime, adresa elektroničke pošte
PRAVNA OSNOVA
Izvršenje usluge dostave paketaIzvršenje ugovorne obveze
Informiranje klijenata o statusu paketaLegitimni interes
Dokazivanje dostava paketaLegitimni interes
Provođenje postupaka vezanih uz proces carinjenja i kontrola postojećih sankcija (embargo)Poštovanje pravnih obveza voditelja obrade
Provođenje aktivnosti vezanih uz direktan marketingPrivola
Unaprjeđenje usluga i mjerenje zadovoljstva klijenataLegitimni interes
OSOBNI PODACI
Izvršenje usluge dostave paketaIme, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Informiranje klijenata o statusu paketaIme, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Dokazivanje dostava paketaIme, prezime, GPS lokacija primatelja, potpis
Provođenje postupaka vezanih uz proces carinjenja i kontrola postojećih sankcija (embargo)Ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte
Provođenje aktivnosti vezanih uz direktan marketingIme, prezime, adresa elektroničke pošte
Unaprjeđenje usluga i mjerenje zadovoljstva klijenataIme, prezime, adresa elektroničke pošte

Primatelji osobnih podataka

U okviru poslovanja DPD-a, pristup osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima kojima je pristup nužan u obavljanju redovnih poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci mogu se dijeliti i s trećim stranama kao što su ugovorni partneri (podvozari, voditelji skladišta, pružatelji platnih usluga). Svi subjekti s kojima se osobni podaci dijele dužni  su poštivati sve pravne propise vezane uz područje zaštite osobnih podataka i privatnosti te postupati s osobnim podacima pridržavajući se odgovarajućih sigurnosnih i tehničkih mjera. DPD je sklopio odgovarajuće ugovore o obradi i dijeljenju podataka sa svim pravnim subjektima glede kojih takva obveza i postoji

 

Razdoblje pohrane

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o temelju obrade i svrsi obrade svake kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje obrađeni. Osobni podaci se brišu, uništavaju ili anonimiziraju nakon što je svrha obrade ispunjena, osim ako ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za utvrđivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Prava ispitanika

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka pripadaju vam određena prava u vezi zaštite vlastitih osobnih podataka, a koja podrobnije navodimo u nastavku.

Vaša prava koja vam pripadaju na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (članci 15  do 22) možete također ostvariti korištenjem kontaktnog obrasca ili putem adrese elektroničke pošte [email protected] .

 

Pravo na pristup

Vaše je pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju dobiti i informacije:

 • u koju svrhu se ti podaci obrađuju,

 • o kojim je točno podacima riječ,

 • o trećim stranama kojima ti podaci mogu biti otkriveni,

 • koliko će se podaci čuvati,

 • ako se podaci ne prikupljaju od vas o svakoj dostupnoj informaciji o izvoru iz kojeg se prikupljaju,

 • o postojanju automatiziranog donošenja odluka,

 • o daljnjim pravima koja vam pripadaju (traženje ispravka, brisanja osobnih podataka ili ograničavanja obrade osobnih podataka ili prava na prigovor na takvu obradu).

 

Pravo na ispravak

Imate pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Također, imate pravo i dopuniti nepotpune osobne podatke.

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Imate pravo tražiti od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice:

 • ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,

 • ako povučete privolu na temelju koje se obrada temelji,

 • ako uložite prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili uložite prigovor na obradu osobnih podataka glede obrade u vezi izravnog marketinga,

 • ako su osobni podaci su nezakonito obrađeni,

Voditelj obrade može u određenim slučajevima odbiti vaš zahtjev za brisanjem, ako je to nužno zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštivanja pravne obveze, ostvarivanja pravnih zahtjeva i drugih slučajeva predviđenih pozitivnim pravnim propisima.

 

Pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade možete zatražiti ako:

 • osporavate točnost osobnih podataka (na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka),

 • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju te tražite ograničenje,

 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi kao ispitanik tražite zbog ostvarenja pravnih zahtjeva,

 • prilikom ulaganja prigovora na obradu osobnih podataka (do trenutka potvrde nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika)

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelj obrade bez ometanja.

 

Pravo na prigovor

Imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se provodi na temelju legitimnog interesa ili izvršavanja zadaće od javnog interesa.

 

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada osobnih podataka temelji na Privoli ispitanika, ona se može opozvati u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja se provodi na temelju privole do njezina opoziva.

 

Prigovor nadzornom tijelu

U slučaju nezadovoljstva glede postupanja s vašim osobnim podacima možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Agenciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem internetske stranice www.azop.hr.

 

Izvor osobnih podataka

Osobni podaci dostavljeni su od strane ugovornih partnera (tražitelja usluge dostave).

 

This privacy policy was last updated 3/2019