Podvodná WhatsApp komunikace

VARUJEME PŘED NOVÝM ZPŮSOBEM PODVODU NAPODOBUJÍCÍM KOMUNIKACI DPD POMOCÍ APLIKACE WHATSAPP 

Rádi bychom naše zákazníky varovali před novým způsobem podvodu, při němž se podvodník snaží vylákat údaje k platební kartě (včetně platnosti a kódu CVV, který následně umožňuje kartu rozsáhle používat). V podvodné komunikaci jsou použita loga DPD a zkratky napodobující oficiální zdroje DPD, např. dpd.cz, nebo dpd-cz. Komunikace probíhá přes komunikační nástroj/aplikaci WhatsApp, a to z různých telefonních čísel.

V současné době evidujeme dva způsoby podvodné komunikace:

  • Podvodník reaguje na inzeráty na veřejných inzertních serverech, přičemž předstírá zájem o koupi věci. V komunikaci však zasílá odkaz, na němž požaduje „jménem DPD“ vyplnění údaje o platební kartě, na kterou následně DPD má zaslat platbu, kterou údajně vybere. Toto podvodně označuje za „bezpečnou platbu na dobírku“. Obdobnou komunikaci ze strany podvodníka evidujeme jak v češtině, tak ve slovenštině. Způsob snahy o vylákání údajů je zatím v obou případech totožný.

  • Na veřejných webech, především pak na různých bazarech se objevují zmínky o DPD a způsobu platby za prodej zboží přes přepravce, např. právě DPD. Podvodníci požadují číslo karty včetně zůstatku na účtu a všech bezpečnostních údajů.

Ukázky podvodné komunikace najdete na níže přiložených obrázcích (pro plné rozlišení prosíme klikněte a stáhněte).

Společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD CZ) nezprostředkovává prodej zboží nebo služeb pro jiné subjekty a nezprostředkovává žádné platební transakce s výjimkou doručení zboží na dobírku a následného odplacení dobírkové částky na účet odesílateli podle jeho pokynů. Nikdy nevyžadujeme zadávání platebních údajů do neautorizovaných zdrojů. Nikdy touto formou nepožadujeme po svých klientech, ať odesílatelích, nebo příjemcích zásilek, čísla platebních karet, kódy CVV apod.

Podvodná WhatsApp komunikace

VARUJEME PŘED NOVÝM ZPŮSOBEM PODVODU NAPODOBUJÍCÍM KOMUNIKACI DPD POMOCÍ APLIKACE WHATSAPP 

Rádi bychom naše zákazníky varovali před novým způsobem podvodu, při němž se podvodník snaží vylákat údaje k platební kartě (včetně platnosti a kódu CVV, který následně umožňuje kartu rozsáhle používat). V podvodné komunikaci jsou použita loga DPD a zkratky napodobující oficiální zdroje DPD, např. dpd.cz, nebo dpd-cz. Komunikace probíhá přes komunikační nástroj/aplikaci WhatsApp, a to z různých telefonních čísel.

V současné době evidujeme dva způsoby podvodné komunikace:

  • Podvodník reaguje na inzeráty na veřejných inzertních serverech, přičemž předstírá zájem o koupi věci. V komunikaci však zasílá odkaz, na němž požaduje „jménem DPD“ vyplnění údaje o platební kartě, na kterou následně DPD má zaslat platbu, kterou údajně vybere. Toto podvodně označuje za „bezpečnou platbu na dobírku“. Obdobnou komunikaci ze strany podvodníka evidujeme jak v češtině, tak ve slovenštině. Způsob snahy o vylákání údajů je zatím v obou případech totožný.

  • Na veřejných webech, především pak na různých bazarech se objevují zmínky o DPD a způsobu platby za prodej zboží přes přepravce, např. právě DPD. Podvodníci požadují číslo karty včetně zůstatku na účtu a všech bezpečnostních údajů.

Ukázky podvodné komunikace najdete na níže přiložených obrázcích (pro plné rozlišení prosíme klikněte a stáhněte).

Společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD CZ) nezprostředkovává prodej zboží nebo služeb pro jiné subjekty a nezprostředkovává žádné platební transakce s výjimkou doručení zboží na dobírku a následného odplacení dobírkové částky na účet odesílateli podle jeho pokynů. Nikdy nevyžadujeme zadávání platebních údajů do neautorizovaných zdrojů. Nikdy touto formou nepožadujeme po svých klientech, ať odesílatelích, nebo příjemcích zásilek, čísla platebních karet, kódy CVV apod.

Ukázka podvodné komunikace

Podvodné e-maily

VARUJEME PŘED PHISHINGOVÝMI E-MAILY NAPODOBUJÍCÍMI KOMUNIKACI DPD

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. varuje před podvodnými maily, které se tváří jako oficiální zprávy odeslané DPD a jsou doručovány na různé e-mailové adresy fyzických i právnických osob. Mail může být doručen z různých mailových adres vystupujících jako DPD, ale nikdy nepochází z domény dpd.cz ani dpd.com. Právě doména je jedním z rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod – phishingové maily přicházejí ze zneužitých domén jiných, zpravidla zahraničních subjektů. Podvodný mail se většinou snaží navést adresáta, aby klikl na odkaz, jímž si přesměruje zásilku, nebo objedná další pokus o doručení. Ve většině případů obsahuje buď gramatické chyby, nebo netypické slovní obraty, které vznikají tím, že jde o automatické překlady zahraničních spamových textů.

DPD nikdy nevyzývá své klienty ani příjemce zásilek k placení jakýchkoli dodatečných poplatků za standard svých služeb a nikdy  nezpoplatňuje žádný ze třech pokusů o doručení zásilky. Veškerá naše oficiální komunikace probíhá z oficiálních firemních domén a přes naše aplikace. Vždy je opatřena jednoznačnou a správnou identifikací naší společnosti, neobsahuje gramatické chyby a odkazuje se na číslo zásilky, které se týká. Číslo zásilky vždy ve své komunikaci uvádíme a to, kde se zásilka v přepravě právě nachází, si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. Zároveň, pokud nám odesílatel uvedl při odeslání zásilky Vaše kontakty, informujeme Vás již o tom, že zásilka pro Vás byla přijata k přepravě.

Podvodné e-maily

VARUJEME PŘED PHISHINGOVÝMI E-MAILY NAPODOBUJÍCÍMI KOMUNIKACI DPD

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. varuje před podvodnými maily, které se tváří jako oficiální zprávy odeslané DPD a jsou doručovány na různé e-mailové adresy fyzických i právnických osob. Mail může být doručen z různých mailových adres vystupujících jako DPD, ale nikdy nepochází z domény dpd.cz ani dpd.com. Právě doména je jedním z rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod – phishingové maily přicházejí ze zneužitých domén jiných, zpravidla zahraničních subjektů. Podvodný mail se většinou snaží navést adresáta, aby klikl na odkaz, jímž si přesměruje zásilku, nebo objedná další pokus o doručení. Ve většině případů obsahuje buď gramatické chyby, nebo netypické slovní obraty, které vznikají tím, že jde o automatické překlady zahraničních spamových textů.

DPD nikdy nevyzývá své klienty ani příjemce zásilek k placení jakýchkoli dodatečných poplatků za standard svých služeb a nikdy  nezpoplatňuje žádný ze třech pokusů o doručení zásilky. Veškerá naše oficiální komunikace probíhá z oficiálních firemních domén a přes naše aplikace. Vždy je opatřena jednoznačnou a správnou identifikací naší společnosti, neobsahuje gramatické chyby a odkazuje se na číslo zásilky, které se týká. Číslo zásilky vždy ve své komunikaci uvádíme a to, kde se zásilka v přepravě právě nachází, si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. Zároveň, pokud nám odesílatel uvedl při odeslání zásilky Vaše kontakty, informujeme Vás již o tom, že zásilka pro Vás byla přijata k přepravě.

Ukázka podvodných e-mailů

Pokud byste se s podobným podezřelým e-mailem setkali, doporučujeme na e-mail nijak NEREAGOVAT, nic NEPLATIT NEKLIKAT na žádné odkazy, které obsahuje. Zároveň v takovém případě prosíme o kontaktování našeho zákaznického servisu na jeho skutečné adrese [email protected] (vč. přeposlání podvodného mailu).

Naše vlastní domény jsou zabezpečeny proti zneužití, stejně jako osobní údaje, které spravujeme.

Děkujeme, že jste opatrní.

Vaše DPD