Podvodné e-maily

VARUJEME PŘED PHISHINGOVÝMI E-MAILY NAPODOBUJÍCÍMI KOMUNIKACI DPD

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. varuje před podvodnými maily, které se tváří jako oficiální zprávy odeslané DPD a jsou doručovány na různé e-mailové adresy fyzických i právnických osob. Mail může být doručen z různých mailových adres vystupujících jako DPD, ale nikdy nepochází z domény dpd.cz ani dpd.com. Právě doména je jedním z rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod – phishingové maily přicházejí ze zneužitých domén jiných, zpravidla zahraničních subjektů. Podvodný mail se většinou snaží navést adresáta, aby klikl na odkaz, jímž si přesměruje zásilku, nebo objedná další pokus o doručení. Ve většině případů obsahuje buď gramatické chyby, nebo netypické slovní obraty, které vznikají tím, že jde o automatické překlady zahraničních spamových textů.

DPD nikdy nevyzývá své klienty ani příjemce zásilek k placení jakýchkoli dodatečných poplatků za standard svých služeb a nikdy  nezpoplatňuje žádný ze třech pokusů o doručení zásilky. Veškerá naše oficiální komunikace probíhá z oficiálních firemních domén a přes naše aplikace. Vždy je opatřena jednoznačnou a správnou identifikací naší společnosti, neobsahuje gramatické chyby a odkazuje se na číslo zásilky, které se týká. Číslo zásilky vždy ve své komunikaci uvádíme a to, kde se zásilka v přepravě právě nachází, si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. Zároveň, pokud nám odesílatel uvedl při odeslání zásilky Vaše kontakty, informujeme Vás již o tom, že zásilka pro Vás byla přijata k přepravě.

Podvodné e-maily

VARUJEME PŘED PHISHINGOVÝMI E-MAILY NAPODOBUJÍCÍMI KOMUNIKACI DPD

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. varuje před podvodnými maily, které se tváří jako oficiální zprávy odeslané DPD a jsou doručovány na různé e-mailové adresy fyzických i právnických osob. Mail může být doručen z různých mailových adres vystupujících jako DPD, ale nikdy nepochází z domény dpd.cz ani dpd.com. Právě doména je jedním z rozlišovacích znaků, které poukazují na podvod – phishingové maily přicházejí ze zneužitých domén jiných, zpravidla zahraničních subjektů. Podvodný mail se většinou snaží navést adresáta, aby klikl na odkaz, jímž si přesměruje zásilku, nebo objedná další pokus o doručení. Ve většině případů obsahuje buď gramatické chyby, nebo netypické slovní obraty, které vznikají tím, že jde o automatické překlady zahraničních spamových textů.

DPD nikdy nevyzývá své klienty ani příjemce zásilek k placení jakýchkoli dodatečných poplatků za standard svých služeb a nikdy  nezpoplatňuje žádný ze třech pokusů o doručení zásilky. Veškerá naše oficiální komunikace probíhá z oficiálních firemních domén a přes naše aplikace. Vždy je opatřena jednoznačnou a správnou identifikací naší společnosti, neobsahuje gramatické chyby a odkazuje se na číslo zásilky, které se týká. Číslo zásilky vždy ve své komunikaci uvádíme a to, kde se zásilka v přepravě právě nachází, si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. Zároveň, pokud nám odesílatel uvedl při odeslání zásilky Vaše kontakty, informujeme Vás již o tom, že zásilka pro Vás byla přijata k přepravě.

Ukázka podvodných e-mailů

Pokud byste se s podobným podezřelým e-mailem setkali, doporučujeme na e-mail nijak NEREAGOVAT, nic NEPLATIT NEKLIKAT na žádné odkazy, které obsahuje. Zároveň v takovém případě prosíme o kontaktování našeho zákaznického servisu na jeho skutečné adrese [email protected] (vč. přeposlání podvodného mailu).

Naše vlastní domény jsou zabezpečeny proti zneužití, stejně jako osobní údaje, které spravujeme.

Děkujeme, že jste opatrní.

Vaše DPD

VARUJEME: Pokus zneužít značku DPD při podvodném prodeji vozidel ze zahraničí

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. opakovaně a důrazně varuje před pokusy o zneužití značky a jména DPD prostřednictvím internetového podvodu, při kterém je slibována výhodná koupě zánovního vozidla ze zahraničí do ČR. Údajný prodávající, s využitím různých inzertních serverů, slibuje zájemci předání vozidla prostřednictvím přepravní společnosti DPD, oproti platbě provedené na údajný účet DPD, kde mají být uschovány v bezpečném depositu do dokončení transakce a v případě jakékoli nespokojenosti kupujícímu vráceny. Je tak zneužito dobré jméno a značka DPD k poskytnutí falešné jistoty kupujícímu o serióznosti transakce.

 

Podvodná komunikace je prováděna mj. s využíváním identity fingovaných společností DPD Cargo, DPD International apod. a falešných webových domén typu www.dpd-cargo.com nebo www.dpd-international.com

 

VAROVÁNÍ:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., stejně jako v zahraničí působící firmy skupiny DPDgroup, takové služby neposkytují a nikdy neposkytovaly. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. důrazně varuje před poskytováním jakýchkoli plateb tímto způsobem na neověřené účty.

 

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., stejně jako DPDgroup, se od podobných pokusů o podvod samozřejmě zcela distancuje, nemůže být činěna odpovědnou za žádné škody, které mohou vzniknout neopatrným vyhověním podvodným požadavkům tohoto charakteru.

 

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. a její partneři postupují vůči tomuto podvodu tak, jak jim právo v ochraně registrovaných ochranných známek umožňuje. Aktivní spolupráci poskytujeme i orgánům činným v trestním řízení.

 

Pokud jste se setkali s tímto, nebo podobným jednáním, uvítáme Vaši informaci na kontaktu [email protected], a zároveň doporučujeme se bezodkladně obrátit na Policii ČR.

 

Datum revize: 29. 5. 2019