Projděte si naše Všeobecné obchodní podmínky. Dozvíte se z nich všechny informace o přepravě, službách, ale také seznam věcí, které nepřepravujeme. Na této stránce najdete také informace o tom, jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Všeobecné obchodní podmínky

Projděte si naše nové Všeobecné obchodní podmínky, platné od 1. 8. 2020. Nové obchodní podmínky na mnoha místech zjednodušujeme nebo zpřesňujeme jejich znění. Z nových VOP jsme vyjmuli definice našich produktů a vložili je do zcela nového dokumentu Hlavní a doplňkové služby. Upřesnili jsme a zjednodušili také podmínky pro náhradu škod vzniklých v odpovědnosti DPD při přepravě.

Věříme, že tato změna přispěje k lepší čitelnosti a srozumitelnosti VOP.

Nové Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 8. 2020

Small (471kb)

PDF

Přehled změn ve VOP

Small (218kb)

PDF

Hlavní a doplňkové služby

Small (238kb)

PDF

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2018

Small (669kb)

PDF

Přehled poskytovaných služeb v zemích doručení DPDgroup platný od 1. 12. 2017

Small (18kb)

XLSX

Přehled zboží vyloučeného z přepravy DPDgroup platný od 1.10.2019

Small (202kb)

PDF

Základní ceníky a příplatky

Ceník příplatků platný od 1. 1. 2021

Small (66kb)

PDF

Ceník pro mezinárodní silniční přepravu platný od 01. 10. 2020

Small (174kb)

PDF

Ceník pro vnitrostátní přepravu platný od 01. 10. 2020

Small (127kb)

PDF

Ceník pro mezinárodní expresní přepravu DPD EXPRESS platný od 1. 3. 2018

Small (473kb)

PDF

Upřesnění k jednotlivým službám

Aktuální seznam svozových PSČ pro službu DPD EXPRESS platný od 25. 4. 2018

Small (66kb)

PDF

Aktuální seznam svozových PSČ pro službu DPD EXPRESS platný od 25. 4. 2018

Small (66kb)

PDF

Seznam PSČ jednotlivých vzdálených oblastí platný od 8. 1. 2019

Small (165kb)

PDF

Aktuální seznam PSČ pro službu DPD 10:00 platný od 25. 4. 2018

Small (55kb)

PDF

Přehled časových intervalů pro doručení v jednotlivých zemích ke službě DPD Private platný od 25. 4. 2018

Small (61kb)

PDF

Povinná informace zveřejňovaná podle PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178 ze dne 31.1.2020 - naleznete zde.

Ostatní dokumenty

DPD Private

Small (534kb)

PDF

Infografika DPD - Jak Češi nakupují v zahraničních e-shopech

Small (582kb)

JPG

Povinná informace zveřejňovaná podle PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178 ze dne 31.1.2020

Medium (1900kb)

PDF

Aplikace DPD Kurýr

Small (650kb)

PDF

Infografika DPD - Platby a doručování v evropských e-shopech

Small (429kb)

JPG

Informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi DPD a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel  podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných DPD na základě osvědčení č. 18, je tímto subjektem:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Webové stránky: www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele

Ve všech ostatních případech je tímto subjektem:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.adr.coi.cz

Výjimky pro vrácení zásilky u mezinárodní přepravy

Výjimky pro vrácení zásilky v případě nepřekonatelných problémů

  • V případě, že příjemce odmítne uhradit cla a daně vyměřené příslušným úřadem v zemi doručení, budeme kontaktovat odesílatele, který se může rozhodnout tuto částku uhradit spolu s příslušným administrativním poplatkem. Pokud odesílatel DPD odmítne tuto částku uhradit, předmětnou zásilku vrátíme odesílateli anebo ji zničíme. V takovém případě budeme požadovat úhradu původního přepravného a nákladů spojených s vrácením nebo likvidací zásilky po odesílateli. Pokud bychom uhradili jakoukoli zálohu např. na cla a daně buď v místě dodání nebo při vrácení zásilky, je odesílatel tuto částku a další související poplatky povinen zaplatit ve prospěch DPD.

  • Pokud zásilku nemůžeme z jakéhokoliv důvodu doručit, budeme informovat odesílatele, kdy bude zásilka v souladu s veškerými místními regulačními omezeními vrácena nebo zničena. Veškeré související poplatky budou účtovány odesílateli. To neplatí v případě, že jsme zásilku nedoručili naší vinou. Mezi poplatky budou zahrnuty také jakékoli ostatní náklady, které nám vznikly, mimo jiné včetně případných cel, daní, přepravného a skladného.