Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

 

na této stránce naleznete všechny informace, které souvisejí s koronavirem. Věnujte prosím pozornost aktuální situaci ohledně doručování tuzemských i mezinárodních zásilek v souvislosti s opatřeními proti šíření viru COVID-19.

S ukončením platnosti nouzového stavu v ČR je ukončena i účinnost Mimořádné změny Obchodních podmínek zasílatele z 16.3.2020.

S ohledem na prioritní zájem ochrany zdraví osob zúčastněných na přepravě a odesílatelů a příjemců zásilek, ale do odvolání platí při přepravě následující opatření, která mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, s nimiž by byla případně v rozporu:

  • Zasílatel není povinen vyžadovat podpis osoby jednající za Příjemce jako potvrzení o doručení zásilky. Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena Příkazci. Výjimku tvoří zásilky, které je možné předat na základě jedinečného PIN kódu.

  • Doplňková služba „Doručení do oddělení“ je pozastavena. Zasílatel je oprávněn po předchozím odsouhlasení umožnit Příkazci výjimku z pozastavení této služby, v případech doručení osobám s omezenou možností pohybu nebo osobám v zařízení sociální péče.

  • V případě zjevného poškození přebírané Zásilky je nutné Zasílatele informovat nejpozději v den doručení, a to formou vyplnění Zápisu o škodě na webových stránkách Zasílatele.

opatreni_koronavir_dpd

Důležité odkazy:

  • Oficiální prohlášení k přijatým opatřením proti šíření viru COVID_19 z března 2020 naleznete zde.

  • Připravené otázky a odpovědi pro příjemce i odesílatele k omezení v souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 a trvání rizika šíření nemoci COVID-19 naleznete zde.

Aktuální situace v doručování

  • Tuzemská přeprava

Doručování v České republice probíhá bez omezení.

  • Mezinárodní přeprava

Doručení probíhá bez omezení.