Age management aneb v DPD věk nerozhoduje

Cílem projektu je zavést v naší firmě age management, který chápeme jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Tento způsob řízení zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. V rámci změny řízení firmy budou zakotveny zásady age managementu do komplexní personální strategie.

Age management aneb v DPD věk nerozhoduje

starousek_dpd starousek_dpd

Cílem projektu je zavést v naší firmě age management, který chápeme jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Tento způsob řízení zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. V rámci změny řízení firmy budou zakotveny zásady age managementu do komplexní personální strategie.

evropska_unie

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2019 až březen 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009471

Stručný popis: Cílem projektu je zavést v naší firmě age management, který chápeme jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Tento způsob řízení zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. V rámci změny řízení firmy budou zakotveny zásady age managementu do komplexní personální strategie.

Klíčové aktivity: Zpracování strategie age managementu. Zavedení age managementu do práce manažerů. Opatření na podporu zdraví a zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti age managementu a vytvoření systému vzdělávání pro Průmysl 4.0.

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 30