Společenská odpovědnost v DPD

Podnikáme v souladu s DrivingChangeTM. Pečlivě zvažujeme, jak vaše balíčky doručit spolehlivě a rychle, zároveň udržitelně s ohledem na životní prostředí a společnost, ve které působíme.

Program společenské odpovědnost v DPD tvoří 5 pilířů:

 • emise CO2snižujeme na nulu

 • ve městech doručujeme s citem

 • žijeme pro naši společnost

 • přicházíme s inovacemi

 • jsme zodpovědný zaměstnavatel

5 pilířů programu Driving ChangeTM

Uhlíkově neutrální v DPDgroup

Co je pro nás zásadní? Uhlíkově neutrální přeprava zásilek bez dalších nákladů pro odesílatele a příjemce. Pečlivě monitorujeme emise skleníkových plynů, které produkujeme, a neustále se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu. Veškeré nevyhnutelné emise vzniklé z důvodu přepravy jsou kompenzovány investicemi do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů zelené energie.

Uhlíkově neutrální v DPDgroup

Co je pro nás zásadní? Uhlíkově neutrální přeprava zásilek bez dalších nákladů pro odesílatele a příjemce. Pečlivě monitorujeme emise skleníkových plynů, které produkujeme, a neustále se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu. Veškeré nevyhnutelné emise vzniklé z důvodu přepravy jsou kompenzovány investicemi do projektů v oblasti obnovitelných zdrojů zelené energie.

Uhlíkové neutrální v České republice

Krom tvorby emisí z transportu zásilek zohledňujeme i naše budovy i ostatní činnost a odpovědné chování každého z nás. Přijímáme množství iniciativ pro snížení odpadů na životní prostředí, jako například:

 • Poctivě třídíme odpad

 • Instalujeme LED zářivky na depech

 • Digitalizujeme procesy (100 % e-billingu)

 • Snižujeme spotřebu papíru (úspora 500 tisíc listů za 2019)

 • Používáme ekologické výrobky a recyklovaný papír

100% kompenzujeme vyprodukované emise CO2e

V minulý kompenzační projekt financování přeměny skládkových plynů na zelenou energii na skládce Ďáblice.

Přeměna skládkových plynů na čistou energii.

Výroba elektřiny pomocí větrných elektráren.

Chytré doručování v DPDgroup

Záleží nám na kvalitě života v našich městech. Městské automobily tvoří 40 % emisí z dopravy. Proto zavádíme chytrá řešení a ekologicky šetrné alternativy doručování. V naší flotile máme již 79 % aut s vyšší emisní třídou (EURO 5 a 6). Zavádíme ekologičtější způsoby doručování tím, že se snažíme motivovat naše dopravce, spolupracujeme s výrobci, sami testujeme šetrnější alternativy a pak je zavádíme do provozu. V naší flotile nejsou výjimkou kargo kola, pěší kurýři, elektrické dodávky nebo dodávky, které jezdí na zemní plyn.

Díky službě Pickup doručíme větší počet zásilek na jedno místo, vy si je pak můžete vyzvednout, když se vám to nejvíce hodí. Naše hodinové okno doručení nám zvyšuje úspěšnost doručení na první pokus, my se pak na stejnou adresu nemusíme vracet.

Chytré doručování v DPDgroup

Záleží nám na kvalitě života v našich městech. Městské automobily tvoří 40 % emisí z dopravy. Proto zavádíme chytrá řešení a ekologicky šetrné alternativy doručování. V naší flotile máme již 79 % aut s vyšší emisní třídou (EURO 5 a 6). Zavádíme ekologičtější způsoby doručování tím, že se snažíme motivovat naše dopravce, spolupracujeme s výrobci, sami testujeme šetrnější alternativy a pak je zavádíme do provozu. V naší flotile nejsou výjimkou kargo kola, pěší kurýři, elektrické dodávky nebo dodávky, které jezdí na zemní plyn.

Díky službě Pickup doručíme větší počet zásilek na jedno místo, vy si je pak můžete vyzvednout, když se vám to nejvíce hodí. Naše hodinové okno doručení nám zvyšuje úspěšnost doručení na první pokus, my se pak na stejnou adresu nemusíme vracet.

Chytré doručování v ČR

Nechceme být další přítěží pro hluk a znečištění měst. Implementujeme inteligentní a udržitelné doručování zásilek.

 • Zredukovali jsme počet opakovaných doručování rozšířením výdejních míst Pickup.

 • Informujeme o dodání zásilek s hodinou přesností.

 • Kurýrům optimalizujeme trasy.

 • Zavádíme pěší kurýry, tříkolky a ekologická vozítka.

Zaměření na společnost v DPDgroup

Spojení lidí k podpoře a budování komunit, k nimž jsme nejblíže. Jako odborníci na doručování je DPDgroup denně úzce v kontaktu s místními komunitami. Díky naší odbornosti v oblasti doručování máme jedinečnou příležitost podpořit komunity, ve kterých pracujeme, a pomoci jim v jejich projektech.

Zaměstnanci DPDgroup jsou schopni předkládat projekty lokální solidarity, které jsou pro ně důležité. Naši dobrovolní partneři tráví svůj čas, dovednosti a zdroje na podporu komunit a vzájemný růst. Naší ambicí je pozitivně přispívat komunitám, kterým jsme nejblíže.

Zaměření na společnost v DPDgroup

Spojení lidí k podpoře a budování komunit, k nimž jsme nejblíže. Jako odborníci na doručování je DPDgroup denně úzce v kontaktu s místními komunitami. Díky naší odbornosti v oblasti doručování máme jedinečnou příležitost podpořit komunity, ve kterých pracujeme, a pomoci jim v jejich projektech.

Zaměstnanci DPDgroup jsou schopni předkládat projekty lokální solidarity, které jsou pro ně důležité. Naši dobrovolní partneři tráví svůj čas, dovednosti a zdroje na podporu komunit a vzájemný růst. Naší ambicí je pozitivně přispívat komunitám, kterým jsme nejblíže.

Zaměření na naši společnost

v DPD České republice

Světluška

Světluška je organizace na podporu života osob se zrakovým znevýhodněním. Naše společnost již 17 let bezplatně rozváží předměty do celonárodní charitativní sbírky. Za období naší spolupráce jsme jich doručili 19 000.

Snažíme se pomáhat i jinak, využili jsme například vzájemnou spolupráci na dni DPD. Z výtěžku tomboly k výročí společnosti jsme na konto nadace přispěli částkou 50 000 Kč.

Arkadie

Pro organizaci, která pomáhá osobám se zdravotním postižením, již 8 let distribujeme výrobky chráněných dílen. Za dobu naší spolupráce jsme přepravili více jak 15 000 zásilek.

Ekologie

Ukliďme česko 2019

 • Aktivní úklid ve čtyřech lokalitách (592 dobrovolnických hodin)

 • Bezplatná distribuce úklidových balíčků dobrovolníkům po ČR (cca 1 500 zásilek)

 • Záleží nám na šíření důležitých informací, proto jsme v minulém roce zdarma převáželi po městech putovní výstavu "Klima se mění, změň se i ty"

Podpora seniorům

 • Zahradní altán domov seniorů Lipová

  • vybráno 70 000 Kč (polovinou přispěli zaměstnanci, druhou polovinou společnost DPD)

 • Sbírka ručníků a lůžkovin pro domov seniorů v Benešově

Podpora mládeži

 • Klokánek – pomáhali jsme na zahradě a v okolí zařízení. Do všech Klokánků jsme zaslali deskové hry.

 • V oblasti HR pomáháme přípravou studentů na pohovory nebo představením reálného provozu.

 • V Jihlavě jsme natřeli a opravili dětské hřiště.

Inovativní podnikatelské operace

Každý rok vyhlašujeme interní Ceny kvality za projekty, které nám pomáhají v rozvoji chytrého doručování. Podporujeme praktické podnikatelské myšlení a nápady. Sledujeme trendy, testujeme nejmodernější způsoby v přepravě zásilek a ty dobré rychle zavádíme do provozu.

Inovativní podnikatelské operace

Každý rok vyhlašujeme interní Ceny kvality za projekty, které nám pomáhají v rozvoji chytrého doručování. Podporujeme praktické podnikatelské myšlení a nápady. Sledujeme trendy, testujeme nejmodernější způsoby v přepravě zásilek a ty dobré rychle zavádíme do provozu.

Inovace v přepravě

Inovace v přepravě

E-shop barometr
Dvakrát do roka sledujeme zákaznické chování a preference v online nakupování. Získané poznatky sdílíme s našimi partnery. Podporujeme je tak v jejich podnikání.

Alternavní druhy doručování
V DPDgroup jsme si vědomi potřeby inovací, proto testujeme doručování prostřednictvím dronů i autonomních vozidel.

Projekt BREATHE
V rámci skupiny je ve vybraných městech měřena kvalita ovzduší pomocí senzorů na flotile nebo budovách

Projekt Krajina Logistiky
Jsme partnerem projektu "Krajina Logistiky" a ekologické iniciativy zohledňujeme v našem plánování dalších aktivit.

Zodpovědný zaměstnavatel

Všem zaměstnancům a obchodním partnerům poskytujeme ohleduplné, uctivé a etické pracovní podmínky.

Naše organizace spolupracuje se 75 000 odborníky na doručování. Usilujeme o to, aby každý jednotlivec sehrál svou roli pro splnění hlavního poslání DPDgroup a přispěl tak k obchodnímu úspěchu a spokojenosti zákazníků. Pro všechny vytváříme zodpovědné, inovativní a inkluzivní pracovní prostředí.

Jako zodpovědný zaměstnavatel klademe velký důraz na etické podnikání ve všech úrovních naší činnosti.

Zodpovědný zaměstnavatel

 • Společenské akce

  • Organizujeme řadu společných akcí: oslavy, firemní víkendy, společné grilování,  společenský Den D pro celé rodiny zaměstnanců a další

 • Balík benefitů

 • Odreagování v období sezóny (masáže pro zaměstnance zákaznické linky, snídaně na provozu dep)

 • Možnosti školení a vzdělávání

Zodpovědný zaměstnavatel

 • Společenské akce

  • Organizujeme řadu společných akcí: oslavy, firemní víkendy, společné grilování,  společenský Den D pro celé rodiny zaměstnanců a další

 • Balík benefitů

 • Odreagování v období sezóny (masáže pro zaměstnance zákaznické linky, snídaně na provozu dep)

 • Možnosti školení a vzdělávání