Sledujte nás

Odborníkem v udržitelném doručování

‎‎ ‎

Jean Claude SONET Jean Claude SONET

‎‎ ‎

Udržitelnost je největší výzvou dnešní doby. V Geopost jsme průkopníkem skutečně udržitelného podnikání. A to je zároveň to, co nás každý den pohání. Naším cílem je být šiřitelem této dobré myšlenky ve světě a díky spojení se zákazníky, spotřebiteli, dodavateli a dalšími klíčovými skupinami pozitivně ovlivňovat lidi, naši planetu a komunity, se kterými spolupracujeme. 

Geopost také stojí v čele revoluce elektronického obchodování a denně se dotýká životů milionů lidí - to je další důvod, proč se snažíme být tou nejudržitelnější doručovací společností. Ať už bydlíme kdekoliv na Zemi, nezapomínejme, že všichni žijeme na stejné planetě."

Jean-Claude Sonet, Executive Vice President, Marketing, Communications and Sustainability GeoPost

Všichni žijeme na stejné planetě

V roce 2021 jsme na celém světě doručili 2,1 mld. balíků. Ale pokud jde o ochranu budoucích generací a naší milované planety, všichni sdílíme stejnou adresu. Všichni žijeme na stejné planetě. Proto jsme od roku 2013 snížili naše CO2 emise na balík o 22,6 % a v roce 2025 dosáhneme snížení o 30 %. Ve stejném roce již budou v 225 největších městech Evropy naše doručovací vozidla 100% nízkoemisní.

Jsme inspirováni a vedeni třemi pilíři našeho přístupu k udržitelnosti, těmi jsou ‘Lidé, planeta a komunity’. Geopost usiluje o to, aby vytvořila společenský a environmentální odkaz, na který budou naše děti hrdé.

Naše úspěchy v oblasti udržitelnosti v roce 2020

Our people

Naši lidé  

 • Vytvořeno 20,000 nových pracovních pozic napříč Evropou
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců na 80 %  
 • 74,675 hodin školení v oblasti zdraví a bezpečnosti
 • Snížení míry fluktuace zaměstnanců na 14 % 
Our planet

Naše planeta    

 • Nasazeno více než 2,000 nízkoemisních vozidel v rámci evropských měst (+119 % vs 2019)  
 • Uhlíkové emise na balík sníženy o 5.7 %  (vs 2019)  
 • Náš unikátní program monitoringu kvality ovzduší nasazen v dalších 5 městech
 • 62 % námi využité elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů (nárůst z  55 % v roce 2019)  

Naše komunity 

 • Podpořeno více než 450 komunitních iniciativ v 19 zemích
 • Propojování lidí na celém světě během krize Covid-19
 • Více než 30,000 zaměstnanců zapojeno do našich iniciativ ‘closer communities’
 • Spolupráce s 16 startupy za účelem rozšíření inovací v oblasti klíčových témat udržitelnosti
CSR Report 2020

Pokud chcete vědět více o společenské odpovědnosti DPD (Geopost), stáhněte si náš Sustainability Report 2022.

Sustainability Report 2022