Your delivery experts

Prijevoz opasnih tvari i prijevoz robe pod određenim uvjetima

Sukladno Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga DPD Croatia d.o.o., u DPD sustavu nije dozvoljen prijevoz opasnih tvari, kao ni pojedine robe, odnosno njihov prijevoz je moguć samo sporazumnim dogovorom između klijenta i DPD-a, i to pod određenim uvjetima. 

U nastavku dajemo osnovne informacije o vrsti robe koju ne prevozimo, odnosno čiji prijevoz je moguć samo pod određenim uvjetima, kao i popis ADR robe (uz naznaku zakonski propisane ograničene količine za svaku pojedinu stavku popisa).

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte svog prodajnog predstavnika ili našu službu za korisnike.