Your delivery experts

Što učiniti ako je paket stigao oštećen?

Svakodnevno ulažemo pažnju i trud u slanje vaših paketa. Svaki klijent i svaki paket su nam jednako važni.

Međutim, tko radi taj i griješi pa tako u izvanrednim situacijama ponekad može doći do oštećenja paketa. Kako bi bili sigurni da će vaš paket stići na svoje odredište neoštećen nužno je osigurati adekvatnu unutarnju i vanjsku ambalažu. Korisne detalje i upute o pakiranju možete pronaći OVDJE

Ipak, ako do oštećenja dođe, korisno je znati:

  • Isplaćuje se stvarna vrijednost paketa, a najviše do iznosa od 520,00 EUR-a.
  • U slučaju da šaljete paket koji ima veću vrijednost od 520,00 EUR, preporučujemo aktivaciju dodatnog osiguranja.
  • Ako dođe do oštećenja paketa, a paket nije dodatno osiguran, DPD Croatia d.o.o. pokriva osiguranje za vrijednost paketa u iznosu do 520,00 EUR koliko iznosi osnovno osiguranje paketa uključeno u cijenu prijevoza.

Nakon prijave štetnog događanja od strane Korisnika usluge i pregleda oštećenog paketa od strane osiguravatelja, djelatnik DPD-a će obavijestiti oštećenog Korisnika usluge da obavezno pošalje sljedeću dokumentaciju:

 

  • Reklamacijski zapisnik,
  • račun prema kupcu (komercijalni račun) ili račun od dobavljača (vjerodostojna isprava iz koje je vidljiva nabavna vrijednost stvari koja je slana predmetnom pošiljkom),
  • račun prema Davatelju usluga na temelju kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja paketa.

 

Ako Korisnik usluge ne dostavi vjerodostojne podatke o nabavnoj vrijednosti stvari, tada je obvezan dostaviti račun koji je izdao svom kupcu. U tom slučaju davatelj usluge će isplatiti štetu u iznosu koji je obračunat tako da se od iznosa toga komercijalnog računa (računa prema kupcu) oduzme 20% uključujući i eventualni rabat prema kupcu.

 

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected] ili putem OBRASCA