Your delivery experts

Opći uvjeti davatelja poštanskih usluga

Poštovani klijenti, Opće uvjete poslovanja DPD Croatia d.o.o. možete preuzeti na linku ispod:

Novu verziju Općih uvjeta poslovanja DPD Croatia d.o.o. koja stupa na snagu s 1. lipnjem 2018. godine koje možete preuzeti na linku ispod: