Your delivery experts

Politika o postupanju u skladu s međunarodnim sankcijama

Poštovani klijenti, 

ovdje možete preuzeti DPD Politiku o postupanju u skladu s međunarodnim sankcijama: