Na kojim lokacijama DPD nudi stručno osposobljavanje?

Pružamo obuku u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, cjelokupni program za stručno osposobljavanje nije dostupan na svim lokacijama. Ako imate pitanje o određenoj lokaciji ili položaju, obratite se našemu timu.