Što ako ne znam težinu i dimenzije paketa?

Budući da su težina i dimenzije neophodni za izračun troškova otpreme, potrebno je izračunati težinu i dimenzije paketa. Međutim, ako se vaši podatci o paketu razlikuju od naših mjera, moguće je da će vam se dostaviti račun za dodatne troškove.