Koje je dokumente potrebno priložiti uz prijavu?

Pošaljite nam potpunu dokumentaciju za prijavu, tj. pismo prijave, svoj životopis i odgovarajuće potvrde o završenom obrazovanju, kao i preporuke s prošlih poslova, kako bismo stekli jasan dojam o tome što možete raditi.