Komu se mogu obratiti ako imam pitanje o prijavi/oglasu za radno mjesto?

Možete se obratiti našem timu za ljudske potencijale.