Koliko dugo će me paket čekati na Pickup lokaciji?

Paketi koji su dostavljeni na Pickup lokaciju čuvaju se tamo 7 kalendarskih dana. Kalendarski dan podrazumijeva sve dane u tjednu, uključujući nedjelju.