Kolika je dopuštena težina paketa?

Paketi koje preuzimamo kod vas na adresi smiju težiti do 31,5 kg.