Kako vam možemo pomoći?

Ovdje možete pronaći korisne informacije i alate koji se odnose na otpremu paketa. Prikupili smo sve bitne informacije o slanju paketa unutar države i izvan nje. Nudimo i multimedijske upute za uporabu naših proizvoda i usluga, kao i pregled svih dostupnih sučelja za razne trgovine i dostavne sustave.

Gdje je moj paket?

Zašto je moj paket u dostavnom centru? Što mogu učiniti?

Koji mi je broj potreban za praćenje/preusmjeravanje paketa?

Kada će mi paket biti isporučen?

Kako mogu promijeniti mjesto ili dan isporuke?

Savjeti i trikovi

Savjeti i trikovi

DPD aplikacija
Instalacija i upotreba naše aplikacije nevjerojatno je jednostavna.

Savjeti za pakiranje i materijali za otpremu
Priprema paketa za slanje nije nuklearna fizika. Međutim, potrebno je obratiti pozornost na nekoliko pojedinosti kako bi dostava paketa tekla što glađe.

Što znači \„kombinirane dimenzije“\ (opseg plus duljina najdulje stranice)?

Kolika je dopuštena težina paketa?

Što ako ne znam težinu i dimenzije paketa?

Što mogu upotrijebiti za pakiranje i koji je najbolji način?

Što je volumetrička težina? Kako se izračunava?

Savjeti i trikovi

Savjeti i trikovi

DPD aplikacija
Jednostavna instalacija i upotreba aplikacije.

Express usluga
Ponekad je brza dostava od ključne važnosti. Odaberite našu Express uslugu – za slanje paketa unutar države i izvan nje.

Savjeti za pakiranje i materijali za otpremu
Priprema paketa za slanje nije nuklearna fizika, ali potrebno je obratiti pozornost na nekoliko pojedinosti kako bi dostava paketa protekla što glađe.

Kalkulator za izračun opsega i volumetričke težine

Uobičajeni kalkulator opsega
Kalkulator Pickup lokacije

Da biste izračunali kombinirane dimenzije i volumetričku težinu svog paketa, ispunite sljedeća tri polja:

visina
širina
duljina

Kombinirane dimenzije vašeg paketa su:

cm

Volumetrička težina paketa:

KG

NAPOMENA:Ovo je izračunana vrijednost i nije izmjerena kalibriranom vagom – vidi napomenu u prvom odlomku.

Zatraži ponudu

Što je Pickup?

Gdje mogu pronaći najbližu Pickup lokaciju?

Zašto nema Pickup lokacije u mojoj blizini?

Postoje li iznimke za slanje ili primanje paketa na Pickup lokaciji?

Gdje mogu provjeriti radno vrijeme Pickup lokacije?

Kako se mogu prijaviti za posao u DPD-u?

Koje je dokumente potrebno priložiti uz prijavu?

Nisam pronašao/pronašla posao koji mi odgovara, mogu li poslati otvorenu molbu za posao?

Komu se mogu obratiti ako imam pitanje o prijavi/oglasu za radno mjesto?

Na kojim lokacijama DPD nudi stručno osposobljavanje?

Koja svojstva mora imati lozinka?

Mogu li vratiti izgubljene adrese?

Koliko je adresa spremljeno u funkciji \„Posljednje upotrebljeno \“?

Zaboravio/zaboravila sam lozinku. Kako ju mogu promijeniti?

Kako mogu razvrstati adrese?

Svakodnevno ulažemo pažnju i trud u prijevozu vaših paketa. Svaki klijent i svaki paket su nam jednako važni. Međutim, tko radi taj i griješi pa tako u izvanrednim situacijama ponekad može doći do oštećenja paketa. Kako biste bili sigurni da će vaš paket stići na svoje odredište neoštećen nužno je osigurati adekvatnu unutarnju i vanjsku ambalažu. Korisne detalje i upute o pakiranju možete pronaći na stranici Savjeti za pakiranje.

Što učiniti ako je paket oštećen?

U slučaju oštećenja ili nepotpunog sadržaja paketa, primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za primanje pošiljke dužna je dostaviti Pružatelju usluge žalbu odmah po isporuci paketa ili do kraja radnog dana. Potpisom potvrde o primitku primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za preuzimanje pošiljke potvrđuje da je paket isporučen neoštećen i potpun.

U slučaju gubitka ili potpunog oštećenja paketa, Pružatelj usluga plaća stvarnu vrijednost pošiljke, a najviše do iznosa od 520,00 EUR.

- Plaća se stvarna vrijednost paketa do iznosa od 520,00 EUR.
- U slučaju da vrijednost paketa prelazi 520,00 EUR, preporučujemo uzimanje dodatnog
osiguranja.
- Ako je paket oštećen, a nije osiguran, DPD Hrvatska d.o.o. pokriva osiguranje za vrijednost
paketa u iznosu do 520,00 EUR, što je iznos osnovnog osiguranja uključenog u cijenu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Nakon što je Pružatelj usluge prijavio nepravilnost i osiguravatelj pregledao oštećeni paket, djelatnik DPD-a obavijestit će oštećenog Korisnika usluge da mora predati sljedeće dokumente:

- Zapisnik o reklamaciji,
- fakturu klijenta (komercijalnu fakturu) ili fakturu dobavljača (vjerodostojan dokument
kojim se potvrđuje kupovna vrijednost poslanog predmeta),
- fakturu Pružatelja usluge na temelju koje se može utvrditi stvarna vrijednost sadržaja
oštećenog ili nepotpunog paketa.

Ako Pružatelj usluge ne dostavi vjerodostojne informacije o kupovnoj vrijednosti robe, dužan je kupcu dostaviti koji račun je izdao. U tom će slučaju Pružatelj usluge platiti iznos u iznosu izračunanom tako da se oduzme 20 % iznosa te komercijalne fakture (fakture izdane klijentu), uključujući i bilo koji popust kupcu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Što učiniti ako je paket oštećen?

U slučaju oštećenja ili nepotpunog sadržaja paketa, primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za primanje pošiljke dužna je dostaviti Pružatelju usluge žalbu odmah po isporuci paketa ili do kraja radnog dana. Potpisom potvrde o primitku primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za preuzimanje pošiljke potvrđuje da je paket isporučen neoštećen i potpun.

U slučaju gubitka ili potpunog oštećenja paketa, Pružatelj usluga plaća stvarnu vrijednost pošiljke, a najviše do iznosa od 520,00 EUR.

- Plaća se stvarna vrijednost paketa do iznosa od 520,00 EUR.
- U slučaju da vrijednost paketa prelazi 520,00 EUR, preporučujemo uzimanje dodatnog
osiguranja.
- Ako je paket oštećen, a nije osiguran, DPD Hrvatska d.o.o. pokriva osiguranje za vrijednost
paketa u iznosu do 520,00 EUR, što je iznos osnovnog osiguranja uključenog u cijenu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Nakon što je Pružatelj usluge prijavio nepravilnost i osiguravatelj pregledao oštećeni paket, djelatnik DPD-a obavijestit će oštećenog Korisnika usluge da mora predati sljedeće dokumente:

- Zapisnik o reklamaciji,
- fakturu klijenta (komercijalnu fakturu) ili fakturu dobavljača (vjerodostojan dokument
kojim se potvrđuje kupovna vrijednost poslanog predmeta),
- fakturu Pružatelja usluge na temelju koje se može utvrditi stvarna vrijednost sadržaja
oštećenog ili nepotpunog paketa.

Ako Pružatelj usluge ne dostavi vjerodostojne informacije o kupovnoj vrijednosti robe, dužan je kupcu dostaviti koji račun je izdao. U tom će slučaju Pružatelj usluge platiti iznos u iznosu izračunanom tako da se oduzme 20 % iznosa te komercijalne fakture (fakture izdane klijentu), uključujući i bilo koji popust kupcu.

Ako želite prijaviti štetu to možete učiniti putem e-maila [email protected]

Niste pronašli odgovor? Obratite nam se!