Pružamo podršku zajednicama širom svijeta

Blisko povezane zajednice

Pružamo podršku zajednicama širom svijeta

Blisko povezane zajednice

Kako se u zadnje vrijeme pokazalo, svi smo međusobno povezani, gdje god živjeli. Zato grupacijaDPDgroup zajedno sa svojim osobljem u svim zemljama u kojima djelujemo podržava lokalne zajednice kako god možemo. Povezujemo ljude te na taj način pomažemo na mnogo malih načina. Nama u DPD-u pomaže razumjeti izazove na lokalnoj razini i podržati inicijative koje to zaslužuju. Naši su zaposlenici pronašli projekte koji su im bliski srcu. Na taj način želimo zahvaliti zajednicama širom svijeta.

Kako?

27 000+ zaposlenika uključenih u projekte

5 000+ paketa isporučenih teško bolesnoj i socijalno ugroženoj djeci

312 organizacija koje podržavamo volontirajući, donacijama i pružanjem usluga

Saznajte više o tome kako DPDgroup pomaže lokalnim zajednicama

Tijekom 25-godišnje suradnje s udrugom Variety u Ujedinjenom Kraljevstvu do sada smo financirali 73 autobusa za prijevoz djece s posebnim potrebama.

Saznajte više o tome kako DPDgroup pomaže lokalnim zajednicama

Tijekom 25-godišnje suradnje s udrugom Variety u Ujedinjenom Kraljevstvu do sada smo financirali 73 autobusa za prijevoz djece s posebnim potrebama.