konkursas
konkursas

Atsiimk siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo PIN kodo gavimo
ir gauk -30 % nuolaidą kitai siuntai.

Nuolaidos kodą gauna kiekvienas, atsiėmęs siuntą per 2 val.

Nuolaidos sąlygos:

  • Nuolaidos kodą gausi atskiru el. laišku per 24 val. nuo siuntos atsiėmimo.
  • Unikalus nuolaidos kodas suteikia -30 % nuolaidą 1 siuntai.
  • Nuolaida galioja siuntoms iš paštomato į paštomatą Lietuvoje.
  • Nuolaidos kodas galioja siuntimo paslaugas užsakant esiunta.lt

Akcijoje savaime dalyvauja visi asmenys atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato iki spalio 6 d.

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2023-09-26 iki 2023-10-06 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, pateikę savo el. paštą prie siuntos duomenų ir sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. Unikalus nuolaidos kodas, suteikiantis -30 % nuolaidą 1 siuntai iš paštomato į paštomatą Lietuvoje. Nuolaidos kodas galioja siuntą registruojant per esiunta.lt.

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus ir ne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Žaidime dalyvaujama savaime, todėl papildomai registruotis nereikia. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti žaidime, parašydami el. laišką el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite siuntos numerį ir informaciją, kad žaidime dalyvauti nepageidaujate.

5.3. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: el. pašto adresas, kuris nurodytas siuntos gavėjo duomenyse ir siuntos numeris. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, siekiant perduoti prizus laimėtojams.

6. Žaidimo eiga:

6.1. Žaidimo laikotarpiu 2023 rugsėjo 26 - spalio 6 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, atskiru el. laišku gauna unikalų nuolaidos kodą. Laiškas su nuolaidos kodu išsiunčiamas per 24 val. nuo siuntos atsiėmimo.

6.2. Su prizų laimėtojais bus susisiekta tiesiogiai, prie siuntos duomenų nurodytu el. paštu. Atskiras laimėtojų sąrašas viešojoje erdvėje nebus skelbiamas.

6.3. Atsiėmus siuntą per 2 val., bet negavus nuolaidos kodo per 24 val. nuo atsiėmimo, susisiekite el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite, kad dalyvavote konkurse , 14 skaitmenų siuntos Nr. ir informaciją, kad negavote nuolaidos.

6.4. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.5. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik prie gavėjo siuntos duomenų nurodytu el. paštu.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu [email protected].

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.