Šiuo metu galiojančios DPD paslaugų kainos

pagal Jūsų verslo pasirašytą sutartį

Atsisiųskite kainoraštį paspaudę žemiau.

Raštas dėl UAB „DPD Lietuva“ kainodaros pakeitimų

Peržiūrėkite ir atsisiųskite žemiau.

Kainoraščių archyvas

Žemiau pateikiami ankstesniais laikotarpiais galioję DPD paslaugų kainoraščiai.

Kol kas senų kainoraščių nėra...