Konkursas
konkursas

Atnaujiname konkurso sąlygas nuo 2021 06 21

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo ir laimėkite

kas savaitę po 100 Eur „Varle.lt“ čekį iki rugsėjo 1 d.

Akcijoje savaime dalyvauja visi asmenys atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato.

Prizai

dovanos dovanos

Prizai

100 Eur vertės „Varle.lt“ dovanų čekis.

Laimėtojai

Birželio 7-13 d. - Birutė Jomantienė - 100 Eur „Douglas“ dovanų čekis.

Birželio 14-20 d. - Daiva Tamkevičenė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Birželio 21-27 d. Loreta Visakavičiūtė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Birželio 28 d. - liepos 4 d. Stasė Kupstienė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Liepos 5-11 d.  Andrius Mažeika - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Liepos 12-18 d. Karolina Eigirdaitė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Liepos 19-25 d. Martynas Lukošiūnas - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Liepos 26 d. - rugpjūčio 1 d. - Rima Paukštienė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Rugpjūčio 2-8 d. Linas Markaitis - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Rugpjūčio 9-15 d. Vitalija Kriaužienė - 100 Eu „Varle.lt“ dovanų čekis.

Rugpjūčio  16-22 d. Rolanda Petrulenė - 50 Eu „Trobos.lt“ dovanų čekis.

Rugpjūčio  23-29 d. Tofilija Grigaitienė - 50 Eu „Trobos.lt“ dovanų čekis.

Su visais laimėtojais susisieksime asmeniškai prie siuntos nurodytu el. paštu.

Laimėtojų archyvas

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2020-11-17 iki 2021-09-01 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. 1.  100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis kiekvieną žaidimo savaitę. 

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus irne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Žaidime dalyvaujama savaime, todėl papildomai registruotis nereikia. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti žaidime, parašydami el. laišką el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite siuntos numerį ir informaciją, kad žaidime dalyvauti nepageidaujate.

5.3. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas ir siuntos numeris. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti laimėtojus ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.

6. Žaidimo eiga:

6.1. Kiekvieną savaitę, nuo 2020 m. gruodžio 25 d. – 2021 m. rugsėjo 01 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti kas savaitę po 1 vnt. 100 Eur vertės „Varle.lt“ dovanų čekį.

6.4. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojai skelbiami kiekvieną savaitę dpd.lt

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtoją rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai, jeigu jie sutiks,  (vardas ir pavardė) gali būti skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT ir dpd.lt.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, su laimėtoju susisiekiame el. paštu arba jis pats gali kreiptis el. paštu [email protected]. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD paštomatus, pristatomi į namus kurjeriu arba el. paštu.

6.7. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.8. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected].

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.