Informacje ogólne dla wszystkich kategorii podmiotów danych

Administrator danych osobowych

Czym jest RODO?

Co to są dane osobowe?

Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odbiorców i nadawców przesyłek

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się DPD Polska sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)

Kiedy to Ciebie dotyczy?

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli potencjalnych klientów

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów i członków organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z DPD Polska oraz beneficjentów rzeczywistych

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych