Informacje ogólne dla wszystkich kategorii podmiotów danych

Filter
Filter
  • IOD-ogolne
Clear filters

Administrator danych osobowych

Czym jest RODO?

Co to są dane osobowe?

Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odbiorców i nadawców przesyłek

Filter
Filter
  • IOD-nadawcyodbiorcy
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych przez odbiorcę przesyłki w opcji "Doręczenie do sąsiada"

Filter
Filter
  • IOD-dds
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów

Filter
Filter
  • IOD-klienci
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się DPD Polska sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)

Filter
Filter
  • IOD-inne
Clear filters

Kiedy to Ciebie dotyczy?

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli potencjalnych klientów

Filter
Filter
  • IOD-potential
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych reprezentantów i członków organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z DPD Polska oraz beneficjentów rzeczywistych

Filter
Filter
  • Ochrona danych - beneficjent rzeczywisty
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Źródło danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych