Bunuri Interzise in reteaua DPD Romania

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

A. Bunuri Interzise

1. Trimiteri poștale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul (care exced dimensiunilor şi limitelor de greutate de mai sus); a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale; etc.;

2. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri care fac parte din patrimoniul național;

3. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri contrafăcute, produse ADR, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare,  file CEC, bilete la ordin,  cambii, cartele telefonice sau certificate de valoare similare, acte de identitate, carduri bancare ;

4. Trimiteri poştale având ca obiect vouchere si bilete de acces cu o valoare declarată mai mare de 520 euro/ trimiterea poştală (sau echivalent in RON);

5. Trimiteri poştale având ca obiect blănuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare declarată mai mare de 520 euro / trimitere poştală (sau echivalent in RON);

6. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri (produse) perisabile, bunuri (produse) alimentare, medicamente;

7. Trimiteri poştale având ca obiect orice alte bunuri cu o valoare declarată mai mare de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON);

8. Trimiteri postale al caror continut si/sau aspect exterior contravin legii;

9. Trimiteri poştale având ca obiect arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara colectare ori de destinatie, parti/ componente ce alcatuiesc/ fac parte din categoria arme de foc sau arme dezasamblate,  munitie pentru arme de foc – indiferent de tip, forma sau calibru;

10. Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

11.. Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent;

12. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

13. Trimiterile postale care, prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, precum şi trimiteri poştale având ca obiect tigari (peste limita impusa de lege), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, substante stupefiante, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;

14.  In cazul trimiterilor postale internationale, continutul trimiterilor al caror export sau import este interzis sau necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective, de colectare/ livrare postala, tranzit sau destinatie;

15. Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții, intrucat DPD nu este o persoana juridica autorizata in sensul prestarii unor asemenea servicii;

B. DPD este imputernicită sa refuze livrarea daca, dupa acceptarea trimiterii postale, DPD descopera un motiv de excludere sau daca exista motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revind în aceste circumstanţe DPD.

C. Acceptarea în vederea livrării a trimiterilor postale depuse închise, cuprinzând bunuri excluse, despre existenţa cărora DPD nu are cunoştinţă, nu reprezinta o renuntare la excluderea de la livrare;

D. In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa sau indirecta cauzată de bunurile care fac obiectul trimiterilor postale, care sunt excluse de la acceptare (colectare).