Bunuri interzise în rețeaua DPD România

Bunuri interzise în rețeaua DPD România

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

A. Bunuri interzise

1. Trimiteri poștale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul (care exced dimensiunilor şi limitelor de greutate de mai sus); a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale etc.;

2. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri cu valoare specială, cu deosebire metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri care fac parte din patrimoniul național;

3. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri contrafăcute, produse ADR, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare,  file CEC, bilete la ordin,  cambii, cartele telefonice sau certificate de valoare similare, acte de identitate, carduri bancare ;

4. Trimiteri poştale având ca obiect vouchere și bilete de acces cu o valoare declarată mai mare de 520 euro/ trimiterea poştală (sau echivalent în RON);

5. Trimiteri poştale având ca obiect blănuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie și bunuri din piele cu o valoare declarată mai mare de 520 euro / trimitere poştală (sau echivalent în RON);

6. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri (produse) perisabile, bunuri (produse) alimentare, medicamente;

7. Trimiteri poştale având ca obiect orice alte bunuri cu o valoare declarată mai mare de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent în RON);

8. Trimiteri poștale al căror conținut și/sau aspect exterior contravin legii;

9. Trimiteri poştale având ca obiect arme de foc așa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țară de colectare ori de destinație, părți/ componente ce alcătuiesc/ fac parte din categoria arme de foc sau arme dezasamblate,  muniție pentru arme de foc – indiferent de tip, formă sau calibru;

10. Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

11.. Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă înscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale ce constau în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

12. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

13. Trimiterile postale care, prin modalitatea de ambalare sau prin natura conținutului, pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune în pericol persoane, precum şi trimiteri poştale având ca obiect țigări (peste limita impusă de lege), animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deșeuri medicale, substanțe stupefiante, rămăsițe umane sau animale, părți ale corpului sau organe;

14.  În cazul trimiterilor poștale internaționale, conținutul trimiterilor al căror export sau import este interzis sau necesită aprobări speciale în concordanță cu reglementările țării respective, de colectare/ livrare poștală, tranzit sau destinație;

15. Trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții, întrucat DPD nu este o persoană juridică autorizată în sensul prestării unor asemenea servicii;

B. DPD este imputernicită să refuze livrarea daca, după acceptarea trimiterii poștale, DPD descoperă un motiv de excludere sau dacă există motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revenind în aceste circumstanţe DPD.

C. Acceptarea în vederea livrării a trimiterilor poștale depuse închise, cuprinzând bunuri excluse, despre existenţa cărora DPD nu are cunoştinţă, nu reprezintă o renunțare la excluderea de la livrare;

D. În plus față de orice răspundere constituită legal, clientul va răspunde pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de bunurile care fac obiectul trimiterilor poștale, care sunt excluse de la acceptare (colectare).