Your delivery experts

Zavezani CO2-nevtralni distribuciji paketov

Predani k CO2 nevtralni distribuciji vsake pošiljke, brez dodatnih stroškov za končnega prejemnika.

To dosegamo tako, da izvajamo redne meritve oddanih CO2 emisij, si prizadevamo za njihovo zmanjšanje, preostale pa kompenzirmo.

DPDgroup cilja na 10 % zmanjšanje CO2 emisij v cestnem prometu do leta 2020, v primerjavi z letom 2013.

 

 

 

 

Kako to izvajamo:

  • z izboljšanjem učinkovitosti cestnega omrežja, kot je naprimer optimizacija poti;
  • z uvedbo inovativnih rešitev, kot sta PREDICT ali PICKUP
  • s povečano uporabo vozil na alternativna goriva

Za izravnavo preostalih neizogibnih emisij smo kupili Ogljični kredit, s pomočjo katerega financiramo energetsko obnovljive in čistejše projekte. Skupaj s podjetjem EcoAct, prvim na trgu ogljikovih emisij, smo uvedli t.i. Offseting program, ki spoštuje najstrožje mednarodne standarde.