Zaščita vaših osebnih podatkov @DPD

Zaščita vaših osebnih podatkov @DPD

V DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. (v nadaljevanju: DPD) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi  predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, opravljanje poštnih storitev in elektronsko komunikacijo. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR), mora DPD  kot upravljavec in/ali obdelovalec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

V DPD pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, to so naročniki ali prejemniki paketov, ki se odločijo za posamezno storitev, ki jo ponuja DPD. To lahko vključuje informacije, ki jih naročnik ali prejemnik paketa neposredno zagotovi DPD, kadar naročnik ali prejemnik izpolni obrazec, kupi storitve, pošlje pošiljko ali prevzame paket, si dopisuje z DPD, se naroči na novice DPD ter druge oblike neposrednega trženja ali sodeluje v raziskavah ali promocijah DPD. Pridobivamo jih tudi posredno preko svojih spletnih strani do katerih dostopajo stranke. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so javno dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v DPD obdelujemo za namen opravljanja svoje storitve, to je paketna distribucija.

DPD vaše podatke, ki jih kakorkoli posredujete preko našega spletnega mesta skrbno varuje, saj ceni in varuje vašo zasebnost. Spletno mesto zato deluje skladno z zahtevami vsakokrat veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov, predpisov s področja elektronskega komuniciranja, poslovanja in elektronskega podpisa ter s področja opravljanja poštnih storitev.  Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, DPD z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov zagotavlja ustrezno raven varnosti glede na tveganje.

Če ste mnenja, da vaša komunikacija z nami ni varna, nas o tem nemudoma obvestite, na elektronski naslov: [email protected].

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika, (kot na primer: identifikacijski podatki o posamezniku,  podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika, podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika,   podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, podatki o uporabi komunikacijskih sredstev, podatki o zdravstvenem stanju posameznika, podatki o ideoloških in verskih prepričanjih, podatki o posamezniku na področju notranjih zadev, podatki o navadah posameznika; podatki o aktivnostih v prostem času.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj

Podatke, ki jih posredujete v obrazcih, ki so objavljeni na posameznih podstraneh, bomo uporabili za naslednje namene: odgovorimo  na vaše povpraševanje in zastavljena vprašanja, za izvajanje pogodbenih obveznosti, izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih ter ugodnostih in drugega reklamnega gradiva o ponudbi DPD, povezanih družb DPD.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Naše spletno mesto lahko načeloma uporabljate ne da bi razkrili svojo identiteto. V kolikor želite, da za vas opravimo storitev paketne distribucije oziroma želite od nas določene podatke, potrebujemo vaše osebne podatke zato, da lahko ugodimo vaši zahtevi. Skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov zbiramo samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev namena, to je izvedba storitve paketne distribucije. Vaše osebne podatke zbiramo le in izključno kadar jih sami prostovoljno vnesete oziroma privolite v takšno zbiranje.

DPD bo osebne podatke hranil in varoval, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V DPD se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše  privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. Podatki, ki nam jih posredujete, so na podlagi sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepih skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali objavo.

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci DPD, skupina GEOPOST, katere članica je tudi družba DPD, pogodbeni partnerji DPD in podobdelovalci osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. Da se posamezne storitve paketne distribucije izvajajo s podizvajalci, ki  so zaradi narave svojega dela tudi podobdelovalci ste seznanjeni preko določil splošnih pogojev poslovanja in z naročilom storitve s tem soglašate.

Podatki o strankah so poslovna skrivnost DPD v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, osebni podatki posameznikov pa so varovani z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

DPD osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja DPD  nalaga odredba sodišča ali kateregakoli drugega pristojnega organa ali zakonsko določilo (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, ipd.).

Skupina GEOPOST in DPD ima z vsemi subjekti, ki se nahajajo izven EU sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih izdaja Evropska Komisija, v kolikor je to skladno z določbami GDPR potrebno.

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.  Z brskanjem po spletnih straneh DPD vsak posameznik daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov. 

Ko obiščete spletno mesto, se vaš IP-naslov, čas obiska in obiskana spletna mesta samodejno določijo in zabeležijo v naših strežniških datotekah. Zbiranje IP-naslovov je standardna praksa številnih spletnih strani. Skladno z veljavno zakonodajo IP-naslovov ne uporabljamo za druge namene kot za merjenje uporabe spletne strani, za diagnosticiranje težav s strežniki ter upravljanje s spletnim mestom.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na druge spletne strani, pri čemer DPD izrecno izjavlja, da ta Politika zasebnosti za te spletne strani ne velja. Za varstvo osebnih na takšnih spletnih straneh zato DPD ne prevzema nobene odgovornosti in vam priporoča, da se ob obisku  katere koli druge spletne strani seznanite s politiko varovanja podatkov, ki za posamezno spletno mesto na katero vstopate veljajo.

DPD zagotavlja  posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic: pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, pravico do ugovora in pravico do pritožbe. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice na način, da pošlje ustrezno zahtevo na naslov: [email protected] ali s priporočeno poštno pošiljko naslovljeno na poslovni naslov družbe DPD. DPD je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.

Če posameznik meni, da o uveljavljanju svojih pravic, ni dobil ustreznega odgovora, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu DPD ne odgovarja za morebitne občasne težave pri delovanje pričujočega spletnega mesta, niti za kakršnokoli škodo, ki bi vam nastala zaradi nepravilnih, nepravočasnih ali nepopolnih informacij objavljenih na pričujočem spletnem mestu. Vse vsebine, objavljene na pričujočem spletnem mestu družbe DPD so last DPD  oziroma z njo povezanih oseb in jih brez dovoljenja DPD ni dovoljeno reproducirati, kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Ta Politika Zasebnosti se lahko spremeni. Vse spremembe v tej Politiki Zasebnosti bodo učinkovale šele, ko bo spremenjena Politiko Zasebnosti javno objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta po tem, ko je bila Politika Zasebnosti spremenjena, soglašate s spremenjeno Politiko Zasebnosti.

Da bi vam omogočili prijetno uporabniško izkušnjo, na tej spletni strani uporabljamo piškotke. Preberite si, kaj so piškotki, kako delujejo in zakaj ter katere piškotke uporabljamo na naši spletni strani.  

Kaj so piškotki? 

Piškotek je mala tekstovna datoteka, ki jo spletna stran, ki si jo ogledujete, prenese na vaš računalnik ali drugo napravo, s katero brskate po spletu (telefon, tablico). Za uporabnike so zelo koristni, saj vsebujejo informacije, ki pripomorejo k boljšemu delovanju spletne strani. Piškotki ne zbirajo vaših osebnih informacij in ne omogočajo nikakršne identifikacije uporabnika spletne strani.

Kako delujejo piškotki?

Ob prvem obisku spletne strani se piškotki naložijo na vaš računalnik. Z njimi je uporaba spletne strani prijetnejša, bolj učinkovita in prilagojena posameznemu uporabniku. S piškotki se shranjujejo informacije o jezikovnih in lokacijskih nastavitvah, o vsebini vaše nakupovalne košarice, prikazujejo se vam oglasi, prilagojeni vašim interesom … Upravljavci spletnih strani pa z njimi pridobivajo podatke o številu obiskovalcev svoje spletne strani, najbolj branih vsebinah, največkrat uporabljenih funkcionalnostih … in na podlagi tega lahko izboljšajo in naredijo do uporabnika prijaznejšo spletno stran.

Vrste piškotkov

  • Začasni ali sejni piškotki (session cookies) se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.

  • Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Uporabljajo se za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, za analiziranje prometa … V računalniku lahko ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

  • Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga ogleduje uporabnik, in so lahko trajni ali začasni. Spletno mesto te piškotke uporablja za shranjevanje informacij in jih bo znova uporabilo, ko bo uporabnik naslednjič obiskal spletno mesto.

  • Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, npr. za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

Katere piškotke uporabljamo na http://www.dpd.com/si:

  • Loadbalancer piškotek - ta piškotek vsebuje informacije, če uporabnik na strežniku A ali B . Informacije uporabnika niso shranjene.

  •  Pomembno obvestilo piškotek -ta piškotek vsebuje podatke, če je uporabnik videl polje z  pomembnim obvestilom in ga je zaprl. Polje z pomembnim obvestilom se pri naslednjem obisku ne prikaže več. Informacije uporabnika niso shranjene.

  • Portal Cookie - če kliknete na državo, na zemljevidu www.dpd.com, se shrani piškotek, ki vsebuje podatke o državi in vas vodi neposredno v to državo  pri naslednjem obisku - Informacije uporabnika niso shranjene.

  • myDPD - Piškotek za ID seje in ID jezika se shrani. Ta piškotek se prebere znotraj myDPD.

  • Orodje za spletno analitiko - to se uporablja s primarnim ciljem, da zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo in lažji pregled podatkov.

Možnost je bila izključena; orodje Web Analytics ne bo beležilo vaših obiskov tega spletnega mesta. Upoštevajte, da boste morali pri čiščenju piškotkov izbrisati ta piškotek, da izključite možnost, in v primeru, da spremenite računalnik ali spletni brskalnik, boste morali postopek izklopa znova izvesti.

 

Vaše nastavitve piškotkov

Obstaja več načinov za upravljanje in nadzor nad nastavitvami za piškotke. Izključitev piškotkov z gumbom na spletnem mestu www.dpd.com, nastavitve o uporabi piškotkov lahko urejate prek povezave http://www.dpd.com/nl_en/home/siteutilities/gebruiksvoorwaarden/cookies

Izključitev piškotkov v spletnem brskalniku

Izključitev piškotkov od drugod