Zaščita vaših osebnih podatkov v DPD

Datenschutz bei DPD Datenschutz bei DPD

Zaščita vaših osebnih podatkov v DPD

 

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA
Brnčičeva ulica 31
SI-1231 Ljubljana - Črnuče

Tel: +386 (0) 1 513 23 00
Fax: +386 (0) 1 513 23 06
E-mail: [email protected]

Matična številka: 1966812000

Davčna številka: SI46749845

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO): [email protected] 

Kot ponudnik paketnih storitev je primarna naloga DPD, da varno in zanesljivo pošilja pošiljke v imenu pošiljateljev prejemnikom in hkrati izpolnjuje vse zakonske zahteve in potrebno varovanje zaupnosti, glede na podatke, zaupane DPD.

V DPD se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, opravljanje poštnih storitev in elektronsko komunikacijo. Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR) mora DPD kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posamezniku uresničevanje njegovih pravic po GDPR.

V DPD pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov jih za namene izvajanja medsebojne pogodbe zbirajo in nam jih posredujejo naši naročniki ali prejemniki paketov, ki se odločijo za posamezno storitev, ki jo ponuja DPD. To lahko vključuje tudi informacije, ki jih naročnik ali prejemnik paketa neposredno zagotovi DPD, kadar naročnik ali prejemnik izpolni obrazec, kupi storitve, pošlje pošiljko ali prevzame paket, si dopisuje z DPD, se naroči na novice DPD ter druge oblike neposrednega trženja ali sodeluje v raziskavah ali promocijah DPD. Pridobivamo jih tudi posredno preko svojih spletnih strani do katerih dostopajo stranke. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so javno dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v DPD obdelujemo za namen opravljanja svoje storitve, to je paketna distribucija.

DPD vaše podatke, ki jih kakorkoli posredujete preko našega spletnega mesta skrbno varuje, saj ceni in varuje vašo zasebnost. Spletno mesto zato deluje skladno z zahtevami vsakokrat veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov, predpisov s področja elektronskega komuniciranja, poslovanja in elektronskega podpisa ter s področja opravljanja poštnih storitev.  Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, DPD z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov zagotavlja ustrezno raven varnosti glede na tveganje.

Če ste mnenja, da vaša komunikacija z nami ni varna, nas o tem nemudoma obvestite, na elektronski naslov: [email protected].

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika, (kot na primer: identifikacijski podatki o posamezniku,  podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje posameznika, podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika,   podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, podatki o uporabi komunikacijskih sredstev, podatki o zdravstvenem stanju posameznika, podatki o ideoloških in verskih prepričanjih, podatki o posamezniku na področju notranjih zadev, podatki o navadah posameznika; podatki o aktivnostih v prostem času.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Podatke, ki jih posredujete v obrazcih, ki so objavljeni na posameznih podstraneh, bomo uporabili za naslednje namene: odgovorimo  na vaše povpraševanje in zastavljena vprašanja, za izvajanje pogodbenih obveznosti, izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih ter ugodnostih in drugega reklamnega gradiva o ponudbi DPD, povezanih družb DPD.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Naše spletno mesto lahko načeloma uporabljate ne da bi razkrili svojo identiteto. V kolikor želite, da za vas opravimo storitev paketne distribucije oziroma želite od nas določene podatke, potrebujemo vaše osebne podatke zato, da lahko ugodimo vaši zahtevi. Skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov zbiramo samo tiste podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev namena, to je izvedba storitve paketne distribucije. Vaše osebne podatke zbiramo le in izključno kadar jih sami prostovoljno vnesete oziroma privolite v takšno zbiranje.

DPD bo osebne podatke hranil in varoval, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V DPD se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše  privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov. Podatki, ki nam jih posredujete, so na podlagi sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepih skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali objavo.

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci DPD, skupina DPDgroup, katere članica je tudi družba DPD, pogodbeni partnerji DPD in obdelovalci osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. Da se posamezne storitve paketne distribucije izvajajo s podizvajalci, ki  so zaradi narave svojega dela tudi obdelovalci ste seznanjeni preko določil splošnih pogojev poslovanja in z naročilom storitve s tem soglašate.

Podatki o strankah so poslovna skrivnost DPD v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, osebni podatki posameznikov pa so varovani z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

DPD osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja DPD  nalaga odredba sodišča ali kateregakoli drugega pristojnega organa ali zakonsko določilo (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, ipd.).

Skupina DPDgroup in DPD ima z vsemi subjekti, ki se nahajajo izven EU sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih izdaja Evropska Komisija, v kolikor je to skladno z določbami GDPR potrebno.

To spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.  Z brskanjem po spletnih straneh DPD vsak posameznik daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov. 

Ko obiščete spletno mesto, se vaš IP-naslov, čas obiska in obiskana spletna mesta samodejno določijo in zabeležijo v naših strežniških datotekah. Zbiranje IP-naslovov je standardna praksa številnih spletnih strani. Skladno z veljavno zakonodajo IP-naslovov ne uporabljamo za druge namene kot za merjenje uporabe spletne strani, za diagnosticiranje težav s strežniki ter upravljanje s spletnim mestom.

Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na druge spletne strani, pri čemer DPD izrecno izjavlja, da ta Politika zasebnosti za te spletne strani ne velja. Za varstvo osebnih na takšnih spletnih straneh zato DPD ne prevzema nobene odgovornosti in vam priporoča, da se ob obisku  katere koli druge spletne strani seznanite s politiko varovanja podatkov, ki za posamezno spletno mesto na katero vstopate veljajo.

DPD zagotavlja  posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic: pravico do dostopa, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, pravico do ugovora in pravico do pritožbe. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice na način, da pošlje ustrezno zahtevo na naslov: [email protected] ali s priporočeno poštno pošiljko naslovljeno na poslovni naslov družbe DPD. DPD je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve.

Če posameznik meni, da o uveljavljanju svojih pravic, ni dobil ustreznega odgovora, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sicer na naslov:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: [email protected].

DPD ne odgovarja za morebitne občasne težave pri delovanje pričujočega spletnega mesta, niti za kakršnokoli škodo, ki bi vam nastala zaradi nepravilnih, nepravočasnih ali nepopolnih informacij objavljenih na pričujočem spletnem mestu. Vse vsebine, objavljene na pričujočem spletnem mestu družbe DPD so last DPD  oziroma z njo povezanih oseb in jih brez dovoljenja DPD ni dovoljeno reproducirati, kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Ta Politika Zasebnosti se lahko spremeni. Vse spremembe v tej Politiki Zasebnosti bodo učinkovale šele, ko bo spremenjena Politiko Zasebnosti javno objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta po tem, ko je bila Politika Zasebnosti spremenjena, soglašate s spremenjeno Politiko Zasebnosti.

 

Da bi vam omogočili prijetno uporabniško izkušnjo, na tej spletni strani uporabljamo piškotke. Preberite si, kaj so piškotki, kako delujejo in zakaj ter katere piškotke uporabljamo na naši spletni strani.  

Kaj so piškotki? 

Piškotek je mala tekstovna datoteka, ki jo spletna stran, ki si jo ogledujete, prenese na vaš računalnik ali drugo napravo, s katero brskate po spletu (telefon, tablico). Za uporabnike so zelo koristni, saj vsebujejo informacije, ki pripomorejo k boljšemu delovanju spletne strani. Piškotki ne zbirajo vaših osebnih informacij in ne omogočajo nikakršne identifikacije uporabnika spletne strani.

Kako delujejo piškotki?

Ob prvem obisku spletne strani se piškotki naložijo na vaš računalnik. Z njimi je uporaba spletne strani prijetnejša, bolj učinkovita in prilagojena posameznemu uporabniku. S piškotki se shranjujejo informacije o jezikovnih in lokacijskih nastavitvah, o vsebini vaše nakupovalne košarice, prikazujejo se vam oglasi, prilagojeni vašim interesom … Upravljavci spletnih strani pa z njimi pridobivajo podatke o številu obiskovalcev svoje spletne strani, najbolj branih vsebinah, največkrat uporabljenih funkcionalnostih … in na podlagi tega lahko izboljšajo in naredijo do uporabnika prijaznejšo spletno stran.

Vrste piškotkov

 • Začasni ali sejni piškotki (session cookies) se ne shranjujejo, ampak se izbrišejo vsakič, ko zaprete brskalnik.

 • Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Uporabljajo se za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, za analiziranje prometa … V računalniku lahko ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

 • Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga ogleduje uporabnik, in so lahko trajni ali začasni. Spletno mesto te piškotke uporablja za shranjevanje informacij in jih bo znova uporabilo, ko bo uporabnik naslednjič obiskal spletno mesto.

 • Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo z drugih, partnerskih spletnih mest (ta na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani z njimi lahko zbirajo podatke o uporabnikih z različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, npr. za oglaševanje, analize, izboljševanje svojih produktov.

Katere piškotke uporabljamo na http://www.dpd.com/si:

 • Loadbalancer piškotek - ta piškotek vsebuje informacije, če uporabnik na strežniku A ali B . Informacije uporabnika niso shranjene.

 •  Pomembno obvestilo piškotek -ta piškotek vsebuje podatke, če je uporabnik videl polje z  pomembnim obvestilom in ga je zaprl. Polje z pomembnim obvestilom se pri naslednjem obisku ne prikaže več. Informacije uporabnika niso shranjene.

 • Portal Cookie - če kliknete na državo, na zemljevidu www.dpd.com, se shrani piškotek, ki vsebuje podatke o državi in vas vodi neposredno v to državo  pri naslednjem obisku - Informacije uporabnika niso shranjene.

 • myDPD - Piškotek za ID seje in ID jezika se shrani. Ta piškotek se prebere znotraj myDPD.

 • Orodje za spletno analitiko - to se uporablja s primarnim ciljem, da zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo in lažji pregled podatkov.

Vaše nastavitve piškotkov

Obstaja več načinov za upravljanje in nadzor nad nastavitvami za piškotke. Izključitev piškotkov z gumbom na spletnem mestu www.dpd.com, nastavitve o uporabi piškotkov lahko urejate prek povezave http://www.dpd.com/nl_en/home/siteutilities/gebruiksvoorwaarden/cookies

Izključitev piškotkov v spletnem brskalniku

Izključitev piškotkov od drugod

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA
Brnčičeva ulica 31
SI-1231 Ljubljana-Črnuče

Tel: +386 (0) 1 513 23 00
Fax: +386 (0) 1 513 23 06
E-mail: [email protected]

Matična številka: 1966812000

Davčna številka: SI46749845

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO): [email protected] 

2. Namen obdelave osebnih podatkov

 • za izvajanje storitve paketne distribucije v skladu s splošnimi pogoji - vključno s sledenjem paketov, obvestili o dostavi prejemnikom in upravljanjem preferenc za dostavo (ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta);
 • za dokazila o dostavi paketa (npr. GPS lokacija prejemnika paketa, podpis);
 • izvajanje carinskih formalnosti in nadzora embarga;
 • izvajanje neposrednega trženja in raziskav, obveščanje o ponudbi, novostih ter ugodnostih in drugega reklamnega gradiva o ponudbi DPD;
 • za upravljanje zahtev naročnikov po informacijah o statusu dostave paketov, za napoved predvidene dostave;
 • izmeriti raven zadovoljstva prejemnikov in izboljšati storitve.

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi: Obdelava osebnih podatkov v DPD temelji tudi na vsakokrat veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov, poštne storitve, elektronske komunikacije ter relevantni evropski zakonodaji.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke: Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki DPD omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za izvajanje pogodbenih obveznosti, izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih in drugega reklamnega gradiva o ponudbi DPD, povezanih družb DPD.

Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi: Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe sklenjene med naročnikom in DPD, za izvedbo storitve posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo DPD takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje).  Sklenitev pogodbe oziroma izvajanje storitev paketne distribucije DPD ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z DPD oz. zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin. Osebni podatki, ki jih naročnik posreduje DPD, so potrebni za izvedbo medsebojne pogodbe, to je dostave paketov.

4. Vrste zadevnih osebnih podatkov

 • ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta naročnikov in prejemnikov, GPS lokacija, podpis

5. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci DPD, skupina DPDgroup, katere članica je tudi družba DPD, pogodbeni partnerji DPD kot obdelovalci (med drugim, vendar ne izključno, kurirji, skladiščniki, izvajalci plačilnih storitev), ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov v skladu z GDPR ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do osebnih podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

6. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

DPD lahko osebne podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, ali če je prenos potreben za izvajanje pogodbe in podpore poslovnim procesom pri izvajanju pogodbe, posreduje tudi povezanim osebam, kateri članica je družba: Geopost SA, s sedežem na26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija, njenim odvisnim družbam in podružnicam ter potrjuje, da lahko DPD stori enako z osebnimi podatki prejemnika paketa. Geopost SA in DPD ima z vsemi subjekti, ki se nahajajo izven EU sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih izdaja Evropska Komisija, v kolikor je to potrebno.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo ali psevdonimizirajo.

8. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

a) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa

V kolikor bi posameznik želel pridobiti informacije s katerimi osebnimi podatki razpolaga DPD ima pravico od DDP zahtevati naslednje informacije: kontaktne podatke upravljavca in njegovega zakonitega zastopnika, namene obdelave, uporabnike osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, obstoj pravice da se od DPD zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznosti in ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so posledice, če se taki podatki ne zagotovijo.

b) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do popravka

Posameznik, ima pravico doseči, da DPD brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do izbrisa

Posameznik, ima pravico doseči, da DPD brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. DPD mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon.

d) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do omejitve obdelave

Posameznik ima pravico doseči, da DPD omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki DPD omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) DPD osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. DPD mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

e) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval DPD v strukturirani in berljivi obliki in ima pravico kadar je to tehnično izvedljivo, da te podatke DPD posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

f) Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi. V tem primeru mora DPD prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Posameznik katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima pravico ugovarjati takšni obdelavi in DPD mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene. Posameznik lahko uveljavlja svoje zgoraj navedene in opisane pravice na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslov: [email protected]. DPD je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, pisno ali v e-obliki, brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema posameznikove zahteve. DPD mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko DPD zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko DPD (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

9. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

10. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

11. Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov

Osebni podatki so pridobljeni s strani pogodbenih partnerjev (naročnikov storitev dostave).

12. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

N/A

OBVESTILO ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 

Obveščamo vas, da se v poslovnem objektu/poslovnih prostorih izvaja VIDEONADZOR. Videonadzor se izvaja, ker je to skladno z določilom 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2) in določilom prvega odstavka s 78. člena ZVOP-2 glede na dejavnost družbe DPD d.o.o. nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja, saj se družba DPD d.o.o. ukvarja s paketno distribucijo, kjer razpolaga s paketi in s tem s premoženjem tretjih oseb, pri čemer lahko tako družbi DPD d.o.o. kot tretjim osebam nastane škoda v primeru kakršnihkoli nepravilnosti. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi. Glede na naravo dejavnosti se ocenjuje, da namena ni mogoče doseči z uporabo milejših sredstev.

Videonadzor se izvaja na tistih območjih, kjer je potrebno in možno varovati interese/namene iz prvega odstavka tega obvestila (objekt, okolica objekta, manipulativne površine), pisarniški prostori niso pod videonadzorom.

Podatki se beležijo 24 ur dnevno, neprekinjeno.

Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke: (1) posnetek posameznika (slika), (2) podatek o lokaciji, (3) datum in (4) čas posnetka.

Posnetke pridobljene na podlagi videonadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od razlogov za uporabo posnetkov, ki so navedeni v veljavni zakonodaji in v primerih, ko je to potrebno za zagotovitev varnosti ljudi in zaščito premoženja.

Družba DPD d.o.o. zagotavlja tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov z ustrezno varnostno tehnologijo in orodji ter z nadzorom nad obdelavami osebnih podatkov.

Skladno z določilom četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2 podajamo naslednje informacije:

 1. Navedba, kontaktni podatki upravljavca videonadzornega sistema: DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o., s poslovnim naslovom Ljubljana, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, telefonska številka: +386(0)1 513 23 00, elektronski naslov: [email protected]

 2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: [email protected].

 3. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravna podlaga za njihovo obdelavo; kadar obdelava temelji na točki (f) člena 6(1), zakonite interese, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Videonadzor se izvaja, ker je to skladno z določilom 77. člena ZVOP-2 in določilom prvega odstavka s 78. člena ZVOP-2 glede na dejavnost družbe DPD d.o.o. nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja, saj se družba DPD d.o.o. ukvarja s paketno distribucijo, kjer razpolaga s paketi in s tem s premoženjem tretjih oseb, pri čemer lahko tako družbi DPD d.o.o. kot tretjim osebam nastane škoda v primeru kakršnihkoli nepravilnosti. Poleg tega je dnevno na lokacijah velik pretok ljudi, in videonadzor je potreben za zagotavljanje njihove varnosti. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in zagotavlja varnost ljudi. Glede na naravo dejavnosti se ocenjuje, da namena ni mogoče doseči z uporabo milejših sredstev. Pravna podlaga za videonadzor je ZVOP-2.

 4. Telefonska številka ali naslov elektronske pošte ali spletni naslov za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov; Posamezniki lahko pravice s področja varstva osebnih podatkov uveljavijo na telefonski številki: +386(0)1 513 23 00 in/ali elektronskem naslovu: [email protected].

 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Pooblaščeni delavci družbe DPD d.o.o.; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov: Posnetki, pridobljeni z videonadzorom se hranijo na strežnikih družbe DPD, in sicer za obdobje maksimalno šest (6) mesecev od nastanka posnetka.

 1. Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljalca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

(a) namene obdelave;

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;

(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e) pravica, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec ugovoru ugodi in preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 1. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Posameznik lahko poda pritožbo Informacijskemu pooblaščencu ( naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov:               [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 1. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: Posebnih vplivov obdelave ni.

 2. Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo: Prenosa osebnih podatkov iz naslova videonadzora v tretje države ni. Videonadzor omogoča možnost spremljanja dogajanja v živo, ki ga izvajajo samo za to izrecno pooblaščene osebe; obstaja možnost zvočne intervencije.

Z vstopom v poslovne prostore potrjujete, da ste skrbno prebrali zgornje obvestilo in je vaš vstop v prostore prostovoljen.

DPD d.o.o.

Igor Jakovljević, direktor