Pravno obvestilo in obvestilo o avtorskih pravicah

Zusteller werden bei DPD Zusteller werden bei DPD

Pravno obvestilo in obvestilo o avtorskih pravicah

PRAVNO OBVESTILO

I. SPLOŠNO

Spletno mesto https://www.dpd.com/si/sl/  je namenjeno obveščanju in seznanjanju javnosti s storitvami (produkti), ki jih ponuja družba DPD d.o.o. ter s postopki pošiljanja, prejemanja in vračila paketov. Prav tako se na spletnem mestu nahajajo aktualni podatki vezani na stanje v svetu, ki lahko vpliva na izvajanje storitev družbe DPD d.o.o.

Pravno obvestilo je skladno z zakonodajo Republike Slovenije in velja za vse obiskovalce in uporabnike spletnega mesta, posamezne aplikacije in povezanih spletnih strani, v kolikor na posamezni povezavi ni določeno drugače.

S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.

Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in, da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.

S tem spletnim mestom upravlja družba:

DPD d.o.o. KURIRSKA IN PAKETNA DISTRIBUCIJA
Brnčičeva ulica 31
SI-1231 Ljubljana-Črnuče

Tel: +386 (0) 1 513 23 00
Fax: +386 (0) 1 513 23 06
E-mail: [email protected]

Matična številka: 1966812000

Davčna številka: SI46749845

II. AVTORSKE IN DRUGE PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnem mestu https://www.dpd.com/si/sl/, vključno z grafično podobo spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi, so zaščiteno avtorsko delo družbe DPD d.o.o. in/ali njenih povezanih družb in/ali pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP), prav tako so vsebine zaščitene z vidika vseh drugih pravic intelektualne lastnine.  

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer ne smejo biti kršene pravice intelektualne lastnine. Avtorji vsebine ne odgovarjajo za morebitne škodljive posledice uporabe. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje oziroma razmnoževanje, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe DPD d.o.o.

III. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Materiali in podatki na spletnem mestu https://www.dpd.com/si/sl/ so podani kot takšni in v povezavi z njimi družba DPD d.o.o. ne daje nikakršnih zagotovil. Družba DPD d.o.o. bo vsebino spletnega mesta pripravljala skrbno ter bo zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe (vključno z, vendar ne omejeno na, napačno tolmačenje navedb na spletnem mestu), nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali, ki bo nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov.

Družba DPD d.o.o. (niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta) v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem tega spletnega mesta. Prav tako družba DPD d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s predmetnega spletnega mesta, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred morebitnim prenosom informacij s predmetnega spletnega mesta.

Spletno mesto uporabnik uporablja na lastno odgovornost, prav tako uporabnik prevzema polno odgovornost za kakršno koli izgubo, ki bi utegnila izhajati iz uporabe tega spletnega mesta.

V povezavi z uporabo tega spletnega mesta DPD d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično ali iz kazni izvirajočo škodo oziroma kakršno koli drugo škodo, bodisi, da  izhaja iz pogodbe, pravne ureditve, odškodninskega zahtevka (vključno s kakršno koli obliko malomarnosti) oziroma se kako drugače nanaša na uporabo te spletne strani. Ta omejitev odgovornosti se nanaša tudi na zaposlene v družbi DPD d.o.o.

V primeru, da spletno mesto vsebuje povezave na druga spletna mesta, neodvisna od predmetnega spletnega mesta, družba DPD d.o.o.  ni odgovorna za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh in družba DPD d.o.o. nima vpliva na zasnovo in vsebino takih spletnih strani. Povezava do drugih spletnih mest je omogočena izključno z namenom, da uporabniku olajša brskanje po spletu za informacijami. Do takšnih spletnih strani dostopa vsak posameznik na svojo odgovornost. Družba DPD d.o.o. si pridržuje pravico, da kakršno koli povezovanje s svojo spletno stranjo izrecno odobri in kadar koli umakne svoje soglasje za takšne povezave.

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene, zlonamerne ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta https://www.dpd.com/si/sl/.

Družba DPD d.o.o. na predmetnem spletnem mestu ne bo dopuščala in omogočala vsebin, ki bi predstavljale kaznivo dejanje, ki bi spodbujale k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, ki bi bile žaljive, ki bi predstavljale zlorabo osebnih podatkov, ki bi pomenile kršitev avtorskih in sorodnih pravic ter osebnostne pravice. Družba DPD d.o.o. skladno z določilom tretjega odstavka 8. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15) ni dolžna nadzirati ali hraniti podatkov, ki jih pošilja ali hrani, ali dejavno raziskovati okoliščin, nakazujočih na protipravnost podatkov, ki jih zagotavlja uporabnik. Uporabniki o okoliščinah, iz katerih izhaja protipravnost posameznih vsebin na predmetnem spletnem mestu obvestijo družbo DPD d.o.o. na elektronski naslov:  [email protected] .

IV. VAROVANJE PODATKOV

Družba DPD d.o.o. bo vse podatke, zbrane na spletnem mestu https://www.dpd.com/si/sl/ obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo ter GDPR. Več si preberite v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani https://www.dpd.com/si/sl/zasebnost/.

Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati. Če uporabnik preko kontaktnega obrazca pošlje svoje vprašanje, zanimanje ali povpraševanje, pri tem navede določene osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka).  Družba DPD d.o.o. se zavezuje, da bo te podatke uporabljala in hranila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (več si preberite v Politiki zasebnosti, dostopni na https://www.dpd.com/si/sl/zasebnost/ ).

To spletno mesto ni namenjeno mlajšim od 16 let. Naša politika ne zajema namernega zbiranja ali shranjevanja podatkov oseb, mlajših od 16 let.

V. KONČNE DOLOČBE

Družba DPD d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na spletnem mestu https://www.dpd.com/si/sl/

Zadnja sprememba 25.09.2020

DPD d.o.o.