Etika je ključni element trajnostne strategije skupine GeoPost/DPDgroup in je v celoti del naše DNK. V skupini GeoPost/DPDgroup smo trdno prepričani, da je spoštovanje ljudi in okolja, celovito poslovanje in zaščita naših virov izrednega pomena za naš uspešen kratkoročni in dolgoročni trajnostni poslovni razvoj.

DPDgroup in DPD d.o.o. imata pristop ničelne tolerance do vseh oblik podkupovanja, korupcije in goljufij, zato smo zavezani delovati profesionalno, pošteno in z najvišjo stopnjo poštenosti.

Kodeks ravnanja v DPD Slovenija

Kodeks ravnanja

Naš kodeks ravnanja opredeljuje pričakovano vedenje naših zaposlenih pri njihovem poklicnem delovanju.

Naložite kodeks ravnanja

Listina o trajnostnem naročanju

Listina

Listina opisuje načela za skupno implementacijo s strani skupine GeoPost/DPDgroup in njenih dobaviteljev ter ponudnikov kot del odgovornega in predanega pogodbenega odnosa. Uporablja se za vsa podjetja, ki skupini GeoPost/DPDgroup zagotavljajo blago ali storitve, vključno s ponudniki transportnih storitev.

Naložite listino o trajnostnem naročanju

Sistem za prijavo nepravilnosti - žvižgači

V DPD d.o.o. lahko vsi naši zaposleni, pogodbeniki, dobavitelji, stranke in zunanji sodelavci prijavijo kakršno koli vedenje, za katerega sumijo, da krši vrednote in načela, opredeljena v Listini o trajnostnem naročanju Geopost/DPDgroup, Kodeksu ravnanja DPD d.o.o., internem pravilniku o prijavi nepravilnosti DPD d.o.o. ali veljavnih zakonih in predpisih.

Omogočili smo vam več možnosti prijave nepravilnosti, med drugim tudi spletno platformo Safecall, kjer lahko izrazite svoje pomisleke. Izberite lahko jezik vmesnika in sledite navodilom prikazanim na zaslonu.

Lahko se odločite, da ostanete popolnoma anonimni ali pa se identificirate. Vse informacije, ki jih sporočite preko te platforme so strogo zaupne in zaščitene ne glede na njihovo celovitost. 

O ostalih možnostih prijave se lahko posvetujete s pooblaščencem za etiko na elektronskem naslovu [email protected].

Sistem za prijavo nepravilnosti - žvižgači

Safecall SI za splet Safecall SI za splet

V DPD d.o.o. lahko vsi naši zaposleni, pogodbeniki, dobavitelji, stranke in zunanji sodelavci prijavijo kakršno koli vedenje, za katerega sumijo, da krši vrednote in načela, opredeljena v Listini o trajnostnem naročanju Geopost/DPDgroup, Kodeksu ravnanja DPD d.o.o., internem pravilniku o prijavi nepravilnosti DPD d.o.o. ali veljavnih zakonih in predpisih.

Omogočili smo vam več možnosti prijave nepravilnosti, med drugim tudi spletno platformo Safecall, kjer lahko izrazite svoje pomisleke. Izberite lahko jezik vmesnika in sledite navodilom prikazanim na zaslonu.

Lahko se odločite, da ostanete popolnoma anonimni ali pa se identificirate. Vse informacije, ki jih sporočite preko te platforme so strogo zaupne in zaščitene ne glede na njihovo celovitost. 

O ostalih možnostih prijave se lahko posvetujete s pooblaščencem za etiko na elektronskem naslovu [email protected].