Your delivery experts

Povezujemo skupnosti

Kot podjetje, ki deluje na področju dostave paketov, imamo veliko možnosti za ustvarjanje novih stikov in gradnjo dolgotrajnih odnosov. Naš cilj je pozitivno vplivati na skupnosti, ki so nam najbližje.

Področje delovanja naših zaposlenih je zelo široko: solidarnost, transport, socialno ogroženi otroci in mladina, upokojenci, zdravstvo, izobraževanje, revščina in okolje.

Vsaka poslovna enota razvija tisto pobudo, za katero meni, da je zanje najpomembnejša.

 

Kako to izvajamo:

  • Naša dejanja se odražajo v brezplačni dostavi paketov, s prostovoljnim delom zaposlenih, zbiranju sredstev in v številnih drugih oblikah.