Your delivery experts

Trgovski račun. Za vse EU izvoze.

V skladu z veljavnimi carinskimi predpisi, morajo biti vse pošiljke blaga, vključno z dokumenti, ki se izvažajo v države izven območja Evropske unije izvozno ocarinjene. Da se lahko izvozni postopek izvede, mora biti k vsaki pošiljki priložen komercialni račun ali proforma račun.

Komercialni račun se izda, kadar ima blago neko komercialno vrednost, medtem ko se Proforma račun izdaja le kadar blago ni v poslovne namene ( brezplačne pošiljke).

Dokument mora vsebovati informacije o pošiljatelju ter naslovniku, predvsem pa popolni opis vsebine pošiljke (trgovski naziv blaga, količino blaga, vrednost blaga na enoto ter skupno vrednost). Računi morajo biti podpisani in ožigosani s strani pošiljatelja ter priloženi pošiljki v treh originalnih izvodih.

Informacije na računu:

Vaš vnos ni popoln. Izpolnite prosim naslednja polja:

Naslov računa:

Naslov dostave:


Nadaljuj

Če ne morete odpreti PDF dokumentov, si lahko tukaj naložite zadnjo različico Adobe Reader programa.

Get Adobe Reader