Your delivery experts
 • Aktuální Všeobecné obchodní podmínky platné od 2. 6. 2016 (3,49 MB)
 • Registrační formulář pro nové zákazníky (539,95 kB)
 • Formulář pro nastavení Dobírky (981,81 kB)
 • Přihláška k připojištění zásilek (47,00 kB)
 • Plná moc (26,20 kB)
 • Komisionářská smlouva (30,69 kB)
 • Exportní faktura (506,13 kB)
 • Proforma faktura (514,85 kB)
 • Deklarace (Prohlášení, že zásilka obsahuje pouze dokumenty) (469,28 kB)
 • Dobírkový seznam (548,00 kB)
 • Čestné prohlášení k reklamaci (907,38 kB)
 • Ceník pro vnitrostátní přepravu (125,40 kB)
 • Ceník pro mezinárodní silniční přepravu (280,84 kB)
 • Ceník pro mezinárodní leteckou přepravu (304,45 kB)
 • Ceník pro mezinárodní expresní přepravu_DPD EXPRESS (256,88 kB)
 • Certifikát TOP Odpovědná firma 2016 (37,36 kB)
 • PSČ - DPD EXPRESS (1,80 kB)
 • Logo ke společenské odpovědnosti (Driving Change) (47,79 kB)
 • Jak správně zabalit zásilky (1,95 MB)
 • Nabídka našich služeb (328,84 kB)
 • Jak reklamovat zásilku (249,87 kB)
 • Zápis o škodě (599,44 kB)