Your delivery experts

Co nesmí být v zásilkách?

Aby bylo naše doručování bezpečné, nemůžeme si dovolit přepravovat úplně všechno. 

  • Zásilky, které jsou zjevně poškozené.
  • Zásilky, které nesplňují naše parametry pro přepravu.
  • Zásilky, jejichž obal neodpovídá jejich hmotnosti a parametrům.
  • Zásilky, které jsou svým obsahem, povahou, vzhledem, způsobem držení a zaslání v rozporu se zákonem
  • Zásilky, které obsahují pneumatiky, není možné přepravit službou Pickup.

Zásilky, které obsahují:

 

  • zboží zvlášť vysoké finanční hodnoty
  • zboží, které může způsobit škodu na majetku a zdraví
  • barvy, lepidla a jiné tekuté látky. Nemůžeme riskovat jejich rozlití či únik.

Podrobný přehled a popis zásilek, které nepřepravujeme, najdete v našich  Všeobecných obchodních podmínkách.