Hlavní omezení pro ČR

1. Zásilky, které nejsou zabalené a označené štítkem a které jsou zjevně poškozené.
2. Samostatně zabalené Zásilky, které jsou následně svázané a jsou označené pouze jedním štítkem.
3. Zásilky, které překračují svými rozměry parametry stanovené pro danou Zásilku.
4. Nebezpečné zboží a hořlaviny, zejména nebezpečný odpad, lékařský odpad, injekční stříkačky a jehly, střelné zbraně ostatní zbraně, munice, výbušniny, ohňostroje a pyrotechnika, chemikálie, kyselinotvorné, žíravé a dráždivé látky.
5. Nádoby pod tlakem.
6. Umělecká díla, šperky (včetně hodinek), cenné kovy (včetně zlatých a stříbrných předmětů), drahé kameny, pravé perly, sklo a jiné zboží (nebo jeho části) vyrobené ze skla, porcelánu či litiny, kameninové výrobky a jiné výrobky z obdobných materiálů, starožitnosti, koberce, kožichy a další cennosti, v hodnotě větší než 520 EUR na Zásilku.
7. Hotovost, mince, sběratelské mince a známky, (*)
8. Dokumenty, které lze směnit za hotovost nebo zboží (například šeky, poukázky s nominální hodnotou, dobropisy, dluhopisy, listinné akcie, bankovky a obchodovatelné cenné papíry, za které lze získat hotovost, a sázenky) v hodnotě větší než 520 EUR na Zásilku.
9. Části lidského těla nebo lidské ostatky, živá či mrtvá zvířata, zmrazené či rychle se kazící potraviny.
10. Jakýkoli jiný živý organizmus (například semena, stromy a rostliny).
11. Jakékoli zboží, které je zákonem či jiným platným právním předpisem zakázáno.
12. Jakékoli zboží, které vyžaduje přepravu s regulovanou teplotou.
13. Zásilky a zboží, jejichž přeprava vyžaduje, aby Zasílatel získal licenci, nebo která vyžaduje speciální povolení.
14. Zásilky obsahující předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se Zásilkou, jako jsou například: jakékoliv tekutiny či látky v jakýchkoliv obalech, zejména ve skleněných nebo obdobných křehkých obalech, a předměty obdobné povahy, a dále např. tekuté stavební a malířské barvy a lepidla v jakémkoliv obalu.
15. Obsahující jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností.
16. Jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob.
17. Na kterých není uvedena adresa dodání, nebo je jako dodací adresa uveden P. O. BOX.
18. Zásilky obsahující zboží v hodnotě vyšší než 13.000 EUR.
19. Televizory a/nebo monitory s úhlopříčkou větší než 50“ a/nebo prohnuté televizory.
20. Nové a/nebo použité akumulátory či jakékoliv jiné baterie obsahující žíravé látky

Přeprava jakékoliv Zásilky výše není možná bez předchozího písemného schválení Zasílatelem. V opačném případě nenese Zasílatel žádnou odpovědnost (ani za případné poškození a ztráty) vyplývající z nedbalosti Zasílatele.

Více Méně

Zboží vyloučené z mezinárodní přepravy DPDgroup

Dokument ke stažení

Zeptejte se nás

Ozveme se co nejdříve zpět.

*
Jméno*
Číslo zásilky
*
Telefon*
*
E-mail*
*
Vaše zpráva*