28. Únor 2022 | Novinky

GeoPost/DPDgroup oznamuje stažení z ruského trhu

Aktualizace z 11. května 2022

Jsme hluboce otřeseni násilností války na Ukrajině a jejím ničivým dopadem na životy milionů nevinných lidí. Jednáme plně v souladu s mezinárodními sankcemi a uplatňujeme je bez omezení.

Dne 28. února 2022 jsme pozastavili veškeré toky zásilek společnosti GeoPost/DPDgroup do Ruska a z Ruska. Dnes přijímáme rozhodnutí o kompletním stažení se z ruského trhu.

Ruská dceřiná společnost GeoPost/DPDgroup (DPD Russia), založená v roce 2004, doposud provozovala především vnitrostátní doručovací služby pro fyzické osoby a malé firemní zákazníky. Společnost na místní úrovni zaměstnává 3 000 lidí.

V současné době připravujeme operaci převodu vlastnictví v souladu s platnými regulačními požadavky. Po celou dobu procesu převodu bude společnost GeoPost/DPDgroup nadále plnit své závazky vůči zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům. Předpokládáme riziko snížení hodnoty společnosti1.

Po dokončení bude společnost fungovat nezávisle na skupině GeoPost/DPDgroup, která již nebude v Rusku přítomna. Skupina GeoPost/DPDgroup nebude mít z tohoto převodu vlastnictví žádný prospěch.

Tváří v tvář této tragédii doufáme, že v nejbližší možné době bude opět obnoven mír.


1 Ke dni 31. prosince 2021 činila hodnota společnosti za 100 % akcií 128 milionů EUR na základě jejich účetní hodnoty v rozvaze společnosti GeoPost a přepočítacího kurzu 1 EUR = 85,3 RUB./a>

Původní zpráva z 28. února 2022

Jsme hluboce otřeseni násilností války na Ukrajině a jejím ničivým dopadem na životy milionů nevinných lidí. Jednáme plně v souladu s mezinárodními sankcemi a uplatňujeme je bez omezení.

V souvislosti se situací na Ukrajině jsou až do odvolání pozastaveny následující služby DPD:

  • Všechny přepravní služby z/do Ukrajiny.
  • Všechny přepravní služby z/do Ruska a Běloruska.
  • Vnitrostátní přepravní služby v rámci Ruska jsou zachovány.

Ve společnosti GeoPost/DPDgroup jsme hluboce znepokojeni současnou situací na Ukrajině, a to i nad rámec dopadu této krize na naši každodenní činnost.

Jako odborníci na doručování a společnost otevřená světu, diverzitě a solidaritě plně sdílíme a podporujeme prohlášení našich oborových kolegů z DHL : "Jako společnost, která umožňuje obchod mezi zeměmi a národy na celém světě, usilujeme o propojenější svět s mírem a prosperitou pro všechny."

Své myšlenky dále soustředíme i na ukrajinský lid - včetně těch, kteří pracují v našich pobočkách v sousedních zemích: na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku – a také na naše kolegy v DPD Rusko.

V sousedních zemích i mimo ně je touha po dárcovství přirozeně silná a charitativní aktivity mohou pocházet od jednotlivců nebo mohou být koordinovány na úrovni firmy. A tímto se řídíme jak v případě jednotlivých obchodních jednotek, tak v případě celé skupiny DPDgroup.

Naši lidé napříč obchodními jednotkami jsou již aktivní v konkrétních formách podpory a pomoci těm, kteří trpí.