15. Červen 2022 | Novinky

Změny v platbách za dobírku v hotovosti na Slovensku od 1. 7. 2022

Na Slovensku bude od 1. 7. 2022 platit novela zákona o cenách

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že na Slovensku bude od 1. 7. 2022 platit novela zákona o cenách, kterou se zavádí povinné zaokrouhlování plateb v hotovosti na 0 nebo 5 centů (směrem nahoru i dolů). To znamená, že při úhradě dobírky v hotovosti se budou od příjemců vybírat zaokrouhlené sumy. Při platbě kartou se zaokrouhlování neprovádí.

Pro vás to znamená, že se vám za dobírky budou odplácet zaokrouhlené částky.
Zaokrouhlovat se bude pouze výsledná suma placená v hotovosti.

  • Pokud bude výsledná cena končit na 1 a 2 centy, suma k úhradě se zaokrouhlí dolů* (např. 15.52 € se zaokrouhlí na 15.50 €).
  • Pokud bude výsledná cena končit na 3 a 4 centy, suma k úhradě se zaokrouhlí na 5 centů nahoru (např. 15.53 € se zaokrouhlí na 15.55 €).
  • Pokud bude výsledná cena končit na 6 a 7 centů, suma k úhradě se zaokrouhlí na 5 centů dolů (např. 15.57 € se zaokrouhlí na 15.55 €).
  • Pokud bude výsledná cena končit na 8 a 9 centů, suma k úhradě se zaokrouhlí nahoru (např. 15.59 € se zaokrouhlí na 15.60 €)

* V případě, že výsledná cena jsou 1 nebo 2 centy, suma k úhradě se zaokrouhlí na 5 centů nahoru (např. 0.02 € se zaokrouhlí na 0.05 €)

Děkujeme za pochopení !