Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je u periodu od 20. studenog do 20. prosinca 2023. preuzeti paket putem DPD Pickup paketomata ili DPD Pickup lokacija.

Potrebno je upisati 14 znamenkasti broj paketa za praćenje pošiljke, ime, prezime, e-mail te kontakt broj. Prijava za nagradnu igru bit će automatski povezana s osobnim podacima korištenim prilikom izrade narudžbe.

Svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem pošiljaka poslanih putem DPD-a.

20 sretnih dobitnika izabrat ćemo slučajnim odabirom nakon završetka natječaja.

Sretno svima!

Dobitnici Nagradne igre

Broj paketaIme i prezime
17522002479460Doroteja Horvat
04083128867063Ivona Grgurić
17502037054459Kristina Briševac
17562000084956Martina Peić
17522002479742Miroslav Vidaček
17502035514938Dorotea Kozaric
17502035514090Dario Neral
17502036358249Antoneta Gocić
17502026157593Filip Ćurić
17506021265808Nataša Knez
17502027934203Marko Siličić
16952011556830Niko Hranilović
17502035543092Branko Leskovar
17502035546162Martina Hajduk
17506019696369Mislav Karaula
17502031941065Alen Kalac
17502026714470Mirela Češkić
17502035418217Stanka Horvat
17506031269325Nataša Višković
17502035719469Anamarija Huklek
Ime i prezime
17522002479460Doroteja Horvat
04083128867063Ivona Grgurić
17502037054459Kristina Briševac
17562000084956Martina Peić
17522002479742Miroslav Vidaček
17502035514938Dorotea Kozaric
17502035514090Dario Neral
17502036358249Antoneta Gocić
17502026157593Filip Ćurić
17506021265808Nataša Knez
17502027934203Marko Siličić
16952011556830Niko Hranilović
17502035543092Branko Leskovar
17502035546162Martina Hajduk
17506019696369Mislav Karaula
17502031941065Alen Kalac
17502026714470Mirela Češkić
17502035418217Stanka Horvat
17506031269325Nataša Višković
17502035719469Anamarija Huklek