Dalyvauk konkurse ir laimėk firminius DPD prizus

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 3 val. nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, po konkurso įrašu „DPD Lietuva“ Facebook paskyroje dėk nuotrauką kaip atsiimi siuntą ir dalyvauk konkurse! Kasdien rinksime po laimėtoją!

„DPD Lietuva“ žaidimo „Greitas kaip kurjeris“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:
1.1. Žaidimo „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizatorius yra UAB "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.
2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2020-10-21 iki 2020-11-06 (imtinai).
2.2. Žaidimo vykdymo vieta – visa Lietuva.
3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus dirbančius DPD.
3.2. Amžiaus apribojimai – nėra.
3.3. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.
4. Žaidimo prizų fondas:
4.1. Firminis DPD dovanų rinkinys (automobilinis telefono laikiklis ir antistresinis DPD kubas) - 11 vnt.
5. Dalyvavimo sąlygos:
5.1. Norėdamas dalyvauti Žaidime, dalyvis privalo DPD Lietuva Facebook paskyroje „DPD Lietuva“ po įrašu, skirtu Žaidimui, komentare pridėti nuotrauką kaip atsiima siuntą iš paštomato (konkrečių reikalavimų, kas turi matytis nuotraukoje, nėra). Dalyvis taip pat privalo būti spėjęs atsiimti siuntą iš DPD Pickup paštomato per 3 val. nuo SMS žinutės gavimo su siuntų terminalo PIN kodu.
5.2. Bus išsaugojami šie dalyvių duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas.
6. Žaidimo eiga:
6.1. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojai bus renkami nuo spalio 21 d. iki lapkričio 6 d. kiekvieną darbo dieną ir 1 kartą per savaitę skelbiami DPD Lietuva Facebook paskyroje.
6.2. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka.
6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtojus rinks iš naujo.
6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.
6.5. Prizų laimėtojai (vardas ir pavardė) bus skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT.
6.6. Po laimėtojo paskelbimo, jis dėl prizo atsiėmimo turi susisiekti asmenine Facebook žinute su DPD Lietuva. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD Pickup paštomatus.
6.7. Jei laimėtojas per septynias (7) dienas nuo tada, kai su juo susisiekė DPD, aiškiai nepatvirtina savo laimėjimo ir kontaktinės informacijos, tai laikoma prizo atsisakymu.
6.8. Dalyviai galės laimėti šiuos prizus: firminis DPD dovanų rinkinys (automobilinis telefono laikiklis ir antistresinis DPD kubas). Viso 11 vnt.
6.9. Prizai į pinigus nekeičiami.
7. DPD atsakomybė:
7.1.DPD neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks duomenis ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.
7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.
7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.
7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar kompensacijų.
8. Prizų pristatymo išlaidos:
8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9. Kitos sąlygos:
9.1.Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.
9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected].
9.3. Privatumo politiką skaityti čia.