Atnaujiname konkurso sąlygas nuo 2021 01 28

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo ir laimėkite

kas savaitę po 100 Eur „Douglas“ arba „Varle.lt“ čekį pasirinktinai iki vasario 28 d.

Akcijoje savaime dalyvauja visi asmenys atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato.

Prizai

100 Eur vertės „Douglas“ arba „Varle.lt“ dovanų čekis pasirinktinai.

Laimėtojai

Lapkričio 17-22 d. Elena Rudneva - 50 Eur „Wolt“ dovanų čekis.

Lapkričio 23-29 d. Viktorija Kirklytė-Petkė - 50 Eur „Wolt“ dovanų čekis.

Lapkričio 30 d. - gruodžio 6 d. - Milda Bučaitė - 50 Eur „Wolt“ dovanų čekis.

Gruodžio 7-13 d. - Diana Jankovska (Facebook Diana Di) 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis.

Gruodžio 14-20 d. - Vaida Žaleckienė (Facebook Vaida Zaliackiene) 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis.

Gruodžio 21 d. - Sigitas Montvila 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis.

Gruodžio 22 d. - Robertas Kotliarenko 100 Eur „Douglas“ arba „Varle.lt“ dovanų čekis (dar nepasirinkta).

Gruodžio 23 d. - Oleg Timoščuk 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis .

Gruodžio 24 d. Aušra Zdanavičienė 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis .

Gruodžio 25 d. - sausio 3 d. - Auksė Brasaitė 100 Eur „„Varle.lt“ dovanų čekis.

Gruodžio 21-29 d. Iphone laimėtojas Inga Rajunčienė.

Sausio 4-10 d. - Gintarė Jasmontienė 100 Eur „Douglas“ dovanų čekis.

Sausio 11-17 d. - Tomas Leščinskas 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis.

Sausio 18-24 d. - Ingrida Dudonienė 100 Eur „Varle.lt“ dovanų čekis.

Sausio 25-31 d. - Simas Buterlevičius 100 Eur  „Varle.lt“ dovanų čekis.

Vasario 1 -7 d. - Aurelija Grabauskiene 100 Eur „Douglas“ arba „Varle.lt“ dovanų čekis (dar nepasirinkta).

Vasario 8-14 d. - Lukas Urbonas 100 Eur „Douglas“ arba „Varle.lt“ dovanų čekis (dar nepasirinkta).

Su visais laimėtojais susisieksime asmeniškai prie siuntos nurodytu el. paštu arba telefonu.

„DPD Lietuva“ žaidimo taisyklės

1. Žaidimo organizatorius:

1.1. Žaidimą „Greitas kaip kurjeris!“ (toliau - Žaidimas) organizuoja yra "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2020-11-17 iki 2021-02-28 (imtinai).

2.2. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Žaidimo dalyviai (toliau – asmenys arba dalyviai):

3.1. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Žaidimo prizų fondas:

4.1. 1.  Penkiolika dovanų čekių po 100 Eur. Pasirinktinai „Douglas“ arba „Varle.lt“ (galimi net 15 laimėtojų).

5. Dalyvavimo sąlygos:

5.1. Žaidime dalyvauja 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus irne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Žaidime dalyvaujama savaime, todėl papildomai registruotis nereikia. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti žaidime, parašydami el. laišką el. paštu [email protected]. Laiške nurodykite siuntos numerį ir informaciją, kad žaidime dalyvauti nepageidaujate.

5.3. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas ir siuntos numeris. Šie duomenys renkami išskirtinai tik žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti laimėtojus ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.

6. Žaidimo eiga:

6.1. Kiekvieną savaitę, nuo 2020 m. gruodžio 25 d. – 2021 m. vasario 28 d. (imtinai) dalyviai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 1 vnt. 100 Eur vertės pasirinktinai „Douglas“ arba „Varle.lt“ dovanų čekį.

6.4. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojų skelbimo datos: Iphone laimėtojas skelbiamas 2021 01 04. Dovanų čekių laimėtojai 2020 m. gruodžio 22 d. (renkami iš 2020 m. gruodžio 21 d. dalyvių 1 laimėtojas) , 2020 m. gruodžio 23 d. (renkami iš 2020 m. gruodžio 22 d. dalyvių 1 laimėtojas), 2021 m. sausio 4 d. (renkami iš 2020 m. gruodžio 23-24 d. dalyvių 2  laimėtojai, gruodžio 25 d. - sausio 3 d. dalyvių 1 laimėtojas), 2021 m. sausio 11 d. (renkami iš sausio 4-10 d. dalyvių - 1 laimėtojas), sausio 18 d. (renkami iš sausio 11-17 d. dalyvių 1 laimėtojas), sausio 25 d. (renkami iš sausio 18-24 d. dalyvių 1 laimėtojas), Vasario 1 d. (renkami iš sausio 25-31 d. dalyvių 1 laimėtojas); Vasario 8 d. (renkami iš Vasario 1-7 d. dalyvių 1 laimėtojas), Vasario 15 d (renkami iš Vasario 8-14 d. dalyvių 1 laimėtojas), Vasario 22 d. (renkami iš Vasario 15-21 d. dalyvių 1 laimėtojas); Kovo 1 d. (renkami iš Vasario 22-28 d. dalyvių 1 laimėtojas).

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose Žaidimo taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtoją rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai, jeigu jie sutiks,  (vardas ir pavardė) bus skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT ir dpd.lt.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, jis dėl prizo atsiėmimo turi susisiekti el. paštu [email protected]. Prizai laimėtojams bus siunčiami į DPD Pickup paštomatus, pristatomi į namus kurjeriu arba el. paštu.

6.7. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.8. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei dalyvis neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei Žaidimo metu keisis dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su dalyviu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapio, kuriame bus vykdomas Žaidimas, technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl dalyvavimo Žaidime.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šio Žaidimo dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama dalyvių ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Dalyvis (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos Žaidimo sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems Žaidimo dalyviams.

9.2. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected]

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkyma galima rasti Privatumo politikoje, pateiktote čia.