konkursas
konkursas

Atnaujiname sąlygas nuo 2023  11  21

Atsiimkite siuntą iš DPD paštomato per 2  val. nuo PIN kodo gavimo

ir laimėkite Apple AirPods PRO.
Po 3 ausines kiekvieną savaitę
.

Galimybę gauti naudas ir laimėti prizus pagal šias taisykles turi visi klientai, atsiėmę siuntas per 2 val. iš DPD paštomato iki gruodžio 24 d. (imtinai)

Prizai

prizai prizai

Prizai

15 vnt. Apple AirPods Pro (2nd gen) su MagSafe Case (USB‑C).

Prizo vertė 279 Eur.

Laimėtojai

Akropolio dovanų čekiai

Spalio 9-15 d. Daiva Karabanienė

Spalio 16-22 d. Marija Karaliūtė

Spalio 23-29 d. Virginija Paukštienė

Spalio 30 d. - lapkričio 5 d. Kristė Vaitašienė

KvepaluSala.lt dovanų čekiai

Lapkričio 6-12 d. Vita Želvienė

Lapkričio 13-19 d. Magnolijus Bebrauskas

Ausinės

Lapkričio 20-26 d.

Gediminas Alšauskas
Simona Bernotavičiutė
Jola Veri (vardas ir kontaktai organizatoriui žinomi)

Lapkričio 27 d. - gruodžio 3 d.

Roberta Kaniušė
Lina Astrauskė
Yana Žukovskaja

Gruodžio 4-10 d.

Eglė Kazlauskienė
Edvinas Jasnauskas
Gitana Sutkienė

Gruodžio 11-17 d.

Rasa Radžiuvienė
Renata Kybartienė
Vismantė Dirgėlienė

Gruodžio 18-24 d.

Gražina Gailiušytė
Skirmantas Maciukas
Sigita Girgždienė

DPD Lietuva naudos už greitą siuntos atsiėmimą: taisyklės

  1. Naudų teikėjas:

1.1. Naudas už greitą siuntų atsiėmimą suteikia "DPD Lietuva" (toliau - DPD), įmonės kodas 111639299, registracijos adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių k., Kauno r., buveinės adresas: Liepkalnio g. 180, 02121 Vilnius, Lietuva.

2. Naudų suteikimo vieta ir laikotarpis:

2.1. Naudos suteikiamos nuo 2023-10-09 iki 2023-12-24 (imtinai).

2.2. Naudų suteikimo vieta – Lietuvos teritorija.

3. Asmenys, galintys gauti naudas (toliau – asmenys):

3.1. Naudas gali gauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie atsiėmė siuntą per dvi valandas nuo SMS žinutės su PIN kodu gavimo, išskyrus DPD darbuotojus, jų sutuoktinius/sugyventinius.

3.2. Naudas gali gauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis taisyklėmis. Aiškumo dėlei, asmenys, siekiantys gauti naudas, patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, joms neprieštarauja ir besąlygiškai sutinka jų laikytis.

4. Prizai:

4.1.1. Dovanų kuponai po 50 Eur apsipirkimui „Akropolio“ prekybos centre. Po 1 kuponą kiekvieną savaitę laikotarpiu spalio 9 d. - lapkričio 5 d.

4.1.2.  Dovanų kuponai po 50 Eur apsipirkimui „KvepaluSala.lt“ el. parduotuvėje. Po 1 kuponą kiekvieną savaitę laikotarpiu lapkričio 6-19 d.

4.1.3. Apple AirPods Pro (2nd gen) with MagSafe Case (USB‑C) (vertė 279 Eur). Po 3 vnt. per savaitę lapkričio 20 d. - gruodžio 24 d. Visu laikotarpiu 15 vnt.

5. Naudų suteikimo sąlygos:

5.1. Naudas gali gauti 3.1. punkte nurodyti siuntų gavėjai, kurie pasirinko pristatymą į DPD paštomatus ir ne vėliau kaip per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo atsiėmė siuntą.

5.2. Bus renkami ir saugojami šie dalyvių asmens duomenys: pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas, siuntos numeris, informacija apie laimėtus gautas naudas ir laimėtus prizus. Šie duomenys renkami ir naudojami naudų suteikimo ir informavimo apie jas tikslu, taip pat susisiekti su laimėtoju dėl prizo atsiėmimo ir paskelbti laimėtojus kas savaitę internetinėje svetainėje dpd.lt.

6. Eiga:

6.1.1. laikotarpiu spalio 9 d. - lapkričio 19 d. (imtinai) klientai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 1 vnt. 50 Eur vertės dovanų čekį. 1  dovanų kuponą kiekvieną savaitę.

6.1.2. laikotarpiu lapkričio 20 d. - gruodžio 24 d. klientai, atsiėmę siuntą iš DPD paštomato per 2 val. nuo SMS su PIN kodu gavimo, gali laimėti po 3 vnt. Apple AirPods Pro (2nd gen) with MagSafe Case (USB‑C) (vertė 279 Eur) kiekvieną savaitę. Vienas laimėtojas laimi 1 ausines, renkami 3 laimėtojai per savaitę.

6.2. Prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka. Laimėtojai skelbiami kas savaitę internetinėje svetainėje dpd.lt ir informuojami prie siuntos nurodytu el. paštu.

6.3. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka prizą laimės šiose taisyklėse išdėstytų dalyvavimo sąlygų neatitinkantis asmuo, DPD laimėtoją rinks iš naujo.

6.4. Jei renkant laimėtoją atsitiktine tvarka (burtų keliu) bus dar kartą išrinktas asmuo, kuris jau buvo išrinktas ankstesnio rinkimo metu, nugalėtojas bus renkamas iš naujo. Dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.

6.5. Prizų laimėtojai, jeigu jie sutiks, (vardas ir pavardė) gali būti skelbiami interneto tinklapyje https://www.facebook.com/DPDLT ir dpd.lt.

6.6. Po laimėtojo paskelbimo, su laimėtoju susisiekiame el. paštu arba jis pats gali kreiptis el. paštu [email protected]. Prizai laimėtojams bus siunčiami el. paštu arba į DPD paštomatą.

6.7. Nepavykus su prizų laimėtojais susisiekti per 7 kalendorines dienas, prizas anuliuojamas.

6.8. Prizai į pinigus ir paslaugas nekeičiami, taip pat prizai negali būti perleidžiami kitam asmeniui.

7. DPD atsakomybė:

7.1. DPD niekaip neatsako už prizų pristatymą, jei klientas neteisingai pateiks asmens/kontaktinius ar jei keisis kliento gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys, dėl kurių neįmanoma susisiekti su klientu.

7.2. DPD nėra atsakinga už interneto tinklapių technines klaidas ar techninius sutrikimus.

7.3. DPD nėra atsakinga prieš dalyvius ar trečiuosius asmenis už bet kokius nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), kylančius dėl suteikiamų naudų.

7.4. DPD pasilieka teisę keisti, išplėsti, apriboti, sustabdyti arba atšaukti visą ar dalį šių taisyklių dėl bet kokios priežasties, iš anksto neįspėdama klientų ir dėl to DPD negali kilti jokia atsakomybė. Klientas (-iai) dėl to negali reikšti jokių pretenzijų ar reikalauti kompensacijų.

8. Prizų pristatymo išlaidos:

8.1. Prizų pristatymo išlaidas padengia DPD. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9. Kitos sąlygos:

9.1. Visos sąlygos, nustatytos šiose taisyklėse, vienodai taikomos visiems klientams.

9.2. Papildoma informacija apie suteikiamas naudas teikiama telefonu +370 5 2106777 (darbo laikas I-V: 9.00-17.00) arba [email protected].

9.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Privatumo politikoje, pateiktoje čia.