Your delivery experts

Privacy

Alle aan DPD verstrekte informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DPD zal nimmer zonder toestemming danwel zonder wettelijke verplichting daartoe gegevens van klanten aan derden verstrekken. De verstrekte klantenbestanden zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden aangewend.

Indien je als betrokkene jouw persoonsgegevens wilt inzien dan kun je een verzoek per brief sturen aan DPD (Nederland) B.V, Postbus 302, 5680 AH Best, ter attentie van de Legal Advisor. Per e-mail is ook mogelijk. Stuur dan je verzoek naar persoonsgegevens@dpd.nl .   

Graag ontvangen we samen met jouw verzoek een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Je krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, antwoord.

Indien persoonsgegevens niet kloppen dan mag je DPD vragen om de persoonsgegevens aan te passen.

DPD informeert je vervolgens binnen 14 (veertien) kalenderdagen of jouw verzoek al dan niet wordt uitgevoerd.