Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor DPD Nederland en Geopost waar wij onderdeel van zijn. Sinds 2012 compenseren wij onze CO2-uitstoot. Het compenseren van onze uitstoot is niet langer voldoende om recht te doen aan onze ambitie om de meest duurzame pakketdienst van Europa te worden. We verhogen daarom onze ambitie:

DPD/Geopost stelt zich ten doel om in 2040 Net Zero te zijn.

Wat betekent Net Zero voor DPD?

Day Definite Day Definite

Wat betekent Net Zero voor DPD?

Net Zero houdt in dat DPD / Geopost uiterlijk in 2040 de CO2-emissies met 90% hebben teruggebracht. De resterende 10% emissies zullen wij compenseren, door middel van projecten die CO2 uit de atmosfeer verwijderen. Vanaf 2024 zullen we daarom onze acties versnellen om onze CO2-emissies te verminderen.

Een groot deel van de CO2-uitstoot van DPD wordt veroorzaakt door het vervoer van pakketten door vrachtwagens die van depot naar depot en tussen hubs rijden. Door versneld te investeren om onze vloot schoner te maken, verwachten we 10 jaar eerder de doelen gehaald te hebben dan in het Parijs klimaatakkoord is afgesproken en dus in 2040 al Net Zero te zijn.

DPD/Geopost is de eerste wereldwijde pakketdienst van wie de korte- en lange termijn doelstellingen voor het verlagen van haar CO2-uitstoot zijn goedgekeurd door de Science Based Targets Initiative (SBTi). Dit instituut beoordeelt de plannen van organisaties om te controleren of ze voldoen aan de (wetenschappelijk onderbouwde) doelstellingen. Daar zijn we bijzonder trots op.

Onafhankelijk getoetst en volledig goedgekeurd. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij. Om deze verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken, gebruiken we een integraal managementsysteem. Een overzicht van onze certificeringen:

 • AEO certificaat

 • Carbon offset certificaat

 • Compliance statement on EN 16258 SGS

 • ISO9001

 • ISO14001

 • Ecovadis gold medal rating CSR

 • TAPA certificaat

Onafhankelijk getoetst en volledig goedgekeurd. 

Zero emission Amsterdam Zero emission Amsterdam

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de maatschappij. Om deze verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken, gebruiken we een integraal managementsysteem. Een overzicht van onze certificeringen:

 • AEO certificaat

 • Carbon offset certificaat

 • Compliance statement on EN 16258 SGS

 • ISO9001

 • ISO14001

 • Ecovadis gold medal rating CSR

 • TAPA certificaat

Download Certificaten 

Download Beleidsverklaring