Hogere aansprakelijkheid voor extra zekerheid.

header content header content

Hogere aansprakelijkheid voor extra zekerheid.

Is de standaard aansprakelijkheid niet voldoende omdat de inhoud een hogere waarde heeft? Zoek je extra zekerheid? Verhoog dan heel eenvoudig voor jouw DPD Classic-pakket of DPD Home-pakket de maximale vergoeding die DPD uitkeert bij schade of verlies.

Waar moet je op letten als je voor deze mogelijkheid kiest?

Benefits Benefits

Waar moet je op letten als je voor deze mogelijkheid kiest?

  • Deze dienstverlening is alleen mogelijk voor DPD CLASSIC-opdrachten en DPD Home-opdrachten. Wil je een pakket verzenden via Online Verzendservice dan is uitsluitend het gebruik van de check out van Online Verzendservice voor Hogere aansprakelijkheid toegestaan.

  • De Overeenkomst, de DPD Algemene Voorwaarden en de DPD Manual zijn van toepassing. DPD vergoedt alleen schade als zij daar op grond van deze voorwaarden toe is verplicht.

  • Kies de hogere aansprakelijkheid die past bij de waarde van het pakket, maar nooit een hoger bedrag dan hetgeen we in de overeenkomst hebben afgesproken.

  • Kies de gewenste verhoging met stappen van € 500,- per Pakket.

  • Vervolgens zal de daarbij behorende Toeslag door DPD in rekening worden gebracht. Daarnaast blijft het normale tarief door u verschuldigd.

  • Er geldt een maximum van 20 pakketten (opdrachten) per kalendermaand ten aanzien waarvan de maximale aansprakelijkheid kan worden verhoogd. Overschrijding van het maximaal aantal pakketten houdt in dat alle pakketten boven het maximum automatisch zijn uitgesloten van deze optie. Het recht op terugbetaling van de Toeslag is uitgesloten.

  • Het staat DPD vrij om uw aanvraag tot Hogere aansprakelijkheid op eigen naam en voor eigen rekening te verzekeren bij een verzekeraar. Acceptatie van uw claim is dan afhankelijk van de beoordeling en acceptatie van de claim door de ingeschakelde verzekeraar.

Verder geldt onder meer dat:

  • de verpakking van het pakket geschikt moet zijn voor transport.

  • deze optie niet is toegestaan als je het pakket hebt verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

Heb je een pakket met een hogere waarde? Vul dan het formulier hieronder in, voordat je het pakket voor verzending aanbiedt.

Aanvraagformulier Higher insurance

Titel

De heer
Mevrouw
Bedrijf
Voornaam*
Achternaam*
Bedrijfsnaam*
E-mailadres*
Depotnummer*
Pakketnummer*
Verzenddatum*

Verzekerd bedrag*

Kies
€ 520 - € 1.000
€ 1.000 - € 1.500
€ 1.500 - € 2.000
€ 2.000 - € 2.500
€ 2.500 - € 3.000
€ 3.000 - € 3.500
€ 3.500 - € 4.000
€ 4.000 - € 4.500
€ 4.500 - € 5.000
€ 5.000 - € 5.500
€ 5.500 - € 6.000
€ 6.000 - € 6.500
€ 6.500 - € 7.000
€ 7.000 - € 7.500
€ 7.500 - € 8.000
€ 8.000 - € 8.500
€ 8.500 - € 9.000
€ 9.000 - € 9.500
€ 9.500 - € 10.000
€ 10.000 - € 10.500
€ 10.500 - € 11.000
€ 11.000 - € 11.500
€ 11.500 - € 12.000
€ 12.000 - € 12.500
€ 12.500 - € 13.000
Pakket inhoud*
Risicovolle goederen**
Premie € 0,00

Pakket toevoegen
Totaal faktuurbedrag

€ 0,00