Your delivery experts

Pametna mestna dostava

Več kot 74 % Evropskega prebivalstva živi v mestih. Vsak dan dostavimo več paketov, zato se moramo zavedati našega vpliva na mestno prebivalstvo in skupnosti ter jim ponuditi rešitve, ki bodo izboljšale njihovo vsakodnevno življenje.

Z raznoliko izbiro dostave se trudimo izboljšati način vsakdanjega življenja, medtem ko skušamo zmanjšati prometne zastoje in vpliv na lokalno onesnaženost.

Z ukrepi na tem področju dosegamo naslednje prednosti: manjši izpusti emisij v ozračje, manj prometne ceste in zmanjšan čas čakanja strank na njihvo paket.

 

Kako to izvajamo:

  • merimo vpliv na okolje naših logističnih platform in naših vozil v mestnih središčih
  • razvijamo inovativne storitve dostave, kot je PREDICT, povečujemo uspešnost prve dostave
  • strankam nudimo možnost izbire pri dostavi paketa – kraj in dan dostave