Your delivery experts

Prepovedano blago.

Za lastno zaščito in zaščito naših strank je nekatero blago na splošno izključeno iz transporta in skladiščenja v DPD sistemu. Gre predvsem za blago, ki je po nacionalnih in mednarodnih predpisih označeno kot nevarno blago. Prav tako je iz transporta izključeno blago, ki lahko predstavlja nevarnost za ljudi ali drugo blago.

Nadalje so iz transporta v DPD sistemu na splošno izključeni: