Your delivery experts

Kolik stojí přeprava do ciziny?

Cena se odvíjí od hmotnosti zásilky a konkrétní služby. Nezahrnuje mýtné a palivový příplatek, který se mění každý měsíc.

Máte zájem o dlouhodobou spolupráci?

Prima. Tak to od vás budeme potřebovat přibližný počet zásilek za měsíc, jejich přibližnou hmotnost a místo, kam je chcete posílat. Pouze tak vám můžeme nabídnout tu nejlepší cenu.

 

Cenu můžete zjistit několika způsoby:

Máte zájem o jednorázovou přepravu?

Spočítejte si cenu přepravy do států EU na www.poslibalicek.cz nebo se podívejte na základní ceníky pro mezinárodní silniční a mezinárodní expresní přepravu.

Aktuální palivový příplatek a mýtné

Palivový příplatek v březnu 2020 je 9,5% pro silniční přepravu a 23% pro leteckou přepravu. Mýtné je 0,50 Kč bez DPH za každý kilogram hmotnosti přepravované zásilky.

Silniční přeprava

  • Vyřízení celní služby na straně příjemce: 900 Kč
  • Vyřízení celní služby na straně příjemce i odesílatele: 1100 Kč 

 

Letecká přeprava

  • Vyřízení celní služby na straně příjemce: platí příjemce zásilky
  • Vyřízení celní služby, které platí odesílatel:
    • Vystavení Vývozního Doprovodného Dokladu (VDD) pro 4 položky: v ceně přepravy
    • Každá další položka VDD: 200 Kč
    • Vystavení dalších celních dokladů (EUR1, A.TR): 600 Kč/doklad

Příplatek za celní řízení u služby Import je 550 Kč za zásilku. Příplatek se týká pouze přepravy ze zemí mimo EU do ČR.

Výše palivového příplatku se odvíjí od průměrné ceny nafty zjišťované Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz. Palivový příplatek pro leteckou přepravu se odvíjí od ceny leteckého benzínu. Palivový příplatek a mýtné se uvádějí na faktuře samostatně. Účtují se ke všem službám, kterou jsou přímo spojené s přepravou.

 

Průměrná cena nafty v ČR (Kč)

Příplatek (%)

méně než 10

0 %

10-14,99

3 %

15-19,99

5 %

20-24,99

7 %

25-29,99

8,5 %

30-34,99

9,5 %

35-39,99

10,5 %

40-44,99

12 %

45-49,99

13,5 %

50-54,99

15 %

55-59,99

18 %

Datum revize: 30. 11. 2018