Your delivery experts

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „DPD CZ“) je součástí mezinárodní sítě DPD Dynamic Parcel Distribution (dále jen „DPD“) s těmito kontaktními údaji: DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Deutschland.

Pro DPD CZ je ochrana osobních údajů velmi důležitá. Týká se to jak údajů, které poskytujete vstupem na webové stránky www.dpd.cz, tak údajů, které zadáváte při využívání on-line aplikací. Webové stránky www.dpd.cz jsou provozovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).  V rámci této legislativy má DPD CZ právo zaznamenávat a zpracovávat osobní údaje v  případech, kdy osobní data:

- jsou nutná pro ustanovení a naplnění smluvních závazků (základní uživatelská data),

- umožňují využívat portál a služby na něm nabízené,

- jsou nezbytná pro fakturování těchto služeb (fakturační údaje).

Všichni návštěvníci a uživatelé webových stránek DPD CZ mají zajištěno veškeré své soukromí při využívání všech on-line aplikací. Z tohoto důvodu je DPD CZ transparentní a poskytuje informace o tom, jak je s osobními údaji nakládáno.

Co musí být dodrženo v souvislosti s osobními údaji

Osobní údaj je definován Zákonem jako jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

V zásadě je možné využívat webové stránky společnosti DPD CZ bez nutnosti zadat vaše osobní údaje. Pokud se přihlásíte k odběru personifikované služby nebo si vyžádáte zaslání informačního materiálu poštou, musíme od Vás ale vyžadovat Vaše jméno a příjmení a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí Vámi vybraných služeb. Zaznamenáváme a zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nutné pro vyřízení Vašeho požadavku. Rozhodnutí využívat personifikované služby a jiné výhody je zcela na Vás, tedy i o poskytnutí potřebných osobních údajů se rozhodujete sami. Pokud chcete využívat DPD CZ on-line aplikace, je nutné se zaregistrovat a být aktivován jako uživatel. Smluvní podmínky využívání on-line aplikací vyžadují registraci a personifikování. Proto od Vás budeme vyžadovat e-mailovovu adresu, heslo a další nezbytné osobní údaje.

Jak je zajištěna bezpečnost Vašich údajů?

DPD CZ ukládá data na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto serverům je povolen pouze několika oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. DPD CZ provádí nutná opatření, aby mohlo garantovat bezpečnost osobních údajů. Vaše data budou svědomitě chráněna před ztrátou, paděláním, manipulací nebo neoprávněným přístupem k nim a šířením.

Jsou Vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám?

DPD CZ využívá a zpracovává vaše osobní údaje pouze interně, v rámci DPD CZ. Tato data nejsou dále využívána pro jakékoliv obchodní účely. V případě, že potřebujeme data přesunout k externímu poskytovateli služeb za účelem implementace požadované služby, tento poskytovatel služeb je také vázán příslušnými ustanoveními Zákona, a existujícím prohlášením o ochraně osobních údajů.

Existují nějaké výjimky ohledně omezení v poskytování osobních údajů třetím osobám?

DPD CZ neposkytuje Vaše osobní údaje žádným třetím osobám, jedině v případě realizace smluvního záměru, který je Vám znám, vyjádřil jste předem souhlas nebo je DPD CZ oprávněná učinit tento přesun osobních údajů.

Jak můžete uplatnit právo na odstranění a vymazání vašich dat?

Pokud jste poskytli svoje osobní údaje DPD CZ, můžete je kdykoliv odstranit. Vaše data vymažeme ihned, jestliže neexistuje zákonná povinnost pro jejich archivaci. Pokud není možné je vymazat z uvedeného důvodu nebo jiných důvodů, zablokujeme data pro další používání. Prostřednictvím sekce “Kontakt“ se s námi můžete nejen spojit, ale také zrušit souhlas s budoucím zaznamenáváním, zpracováváním a používáním vašich osobních údajů. Osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, budou poté smazány. Můžete také kontaktovat naše oddělení pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese datenschutz@dpd.com a požádat o vymazání osobních údajů.

Co se děje s údaji, které jsou sbírány automaticky?

Pokud je zaznamenán přístup na informační portál, DPD CZ obdrží data, která jsou uchovávána pro další návazné aktivity, a která umožní identifikaci uživatele (například IP adresu, datum, čas, jaká stránka byla navštívena). Tato data nejsou používána ve spojitosti s konkrétní osobou a slouží pouze pro analýzu a vyhodnocení statistik, jejichž zdrojem jsou anonymní datové záznamy.

Proč jsou IP adresy ukládány?

IP adresa je posloupnost čísel, která se používají pro adresování dat na internetu. DPD CZ dočasně ukládá IP adresy především proto, aby byla zajištěna efektivní ochrana webových stránek.

Používání cookies

Cookies jsou malé soubory umožňující DPD CZ uchovávat specifické informace o Vašem PC a o Vás během návštěvy webových stránek DPD CZ. Cookies nám pomáhají zjistit frekvenci návštěv, počet návštěvníků a upravovat naše služby tak, aby pro vás byly pohodlné a efektivní. Cookies nemohou proniknout do systému uživatele a poničit ho. DPD CZ používá Cookies také pro vaši identifikaci jako člena při využívání on-line aplikací. V takovém případě jsou Cookies data jako “session ID information“ ukládána.

Používání web analytics

Webová stránka DPD CZ využívá Google Analytics, poskytované společností Google. Google analytics využívají Cookies, které pomáhají analyzovat web a jeho využívání. Informace, kterou vygeneruje Cookie o Vaší návštěvě webových stránek, je jako pravidlo přenášena a uchovávána Googlem na serverech ve Spojených státech.

Co musí být splněno při odkazování na jiné internetové stránky?

Naše internetové stránky obsahují několik odkazů na externí webové stránky. Nejsme zodpovědní za obsah na těchto stránkách a jejich podmínky ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste se podívali na podmínky ochrany osobních údajů před tím, než začnete tyto externí webové stránky využívat.

Ochrana značky

Jakékoliv a veškeré ochranné známky DPD CZ či ostatních společností skupiny DPD nelze bez předchozího písemného svolení žádným způsobem kopírovat, stahovat, reprodukovat, používat, pozměňovat ani šířit. Licence na používání žádné z takových ochranných známek se neuděluje, ani z ničeho nevyplývá. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy obsažené v těchto materiálech jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek se obraťte na marketing@dpd.cz. Rychlý vývoj internetu způsobuje časté změny v legislativě. O těchto změnách vás budeme informovat, proto je dobré průběžně sledovat naše prohlášení o ochraně osobních údajů.